Banki zainteresowane powrotem wiatraków

ESG / Prawo i regulacje

Niebawem do prac parlamentarnych trafi projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Celem nowelizacji ustawy będzie „realizacja zadań określonych w polityce energetycznej Polski do 2020 r., poprzez zmniejszenie obciążeń odbiorców końcowych z tytułu systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz rosnących cen energii elektrycznej”.

Adrian Pieńkowski Koordynator ds. Krajowych Programów i Środowisk Gospodarczych ZBP

Niebawem do prac parlamentarnych trafi projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Celem nowelizacji ustawy będzie „realizacja zadań określonych w polityce energetycznej Polski do 2020 r., poprzez zmniejszenie obciążeń odbiorców końcowych z tytułu systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz rosnących cen energii elektrycznej”.

Adrian Pieńkowski: Niewątpliwie dobrą informacją dla branży wiatrowej jest zapowiedziana przez Ministerstwo Energii zmiana podejścia do implementowanej w 2016 roku ustawy „odległościowej” #OZE #Wiatraki @LewiatanTweets @Odnawialny @BOS__Bank

Nowelizacja ustawy o OZE ma zawierać przepisy umożliwiające przeprowadzenie aukcji na zakup energii w 2019 roku, dzięki wskazaniu w przepisach przejściowych, maksymalnych ilości i wartości, która będzie przedmiotem sprzedaży oraz wyznaczenie cen referencyjnych, stanowiących maksymalną wartość oferty, która może zostać złożona przez wytwórcę w ofercie aukcyjnej.Zakres powyższych zmian został już przedstawiony w projekcie rozporządzenia Ministra Energii ws. ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 r.

Obniżyć opłatę zastępczą

Kolejne zapowiadane zmiany dotyczą obniżenia wysokości poziomu opłaty zastępczej, a w rezultacie ceny praw majątkowych na przyszłe lata. Zmiana ma zostać możliwa do osiągnięcia poprzez wprowadzenie nowej formuły kalkulacji jednostkowej opłaty zastępczej w indeksie Ozjo.Taka zmiana bez wprowadzenia rozwiązań porządkujących sytuację na rynku zielonych certyfikatów rekomendowanych przez środowiska gospodarcze, m.in. przez sektor bankowy, może stanowić zagrożenie dla równowagi na rynku praw majątkowych, a co za tym idzie utrudnić także dostęp do finansowania zewnętrznego przyszłych projektów tej branży.Zapowiadane zmiany miałyby także uwzględnić wydłużenie czasu obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE, oraz wprowadzenie przepisów wzmacniających mechanizm gwarancji pochodzenia – co było stanowczo podkreślane przez sektor bankowy.

Złagodzenie ustawy odległościowej

Niewątpliwie  dobrą informacją dla branży wiatrowej jest zapowiedziana przez Ministerstwo Energii zmiana podejścia do implementowanej w 2016 roku ustawy „odległościowej” czy też raczej nazwanej przez środowiska branżowe: ustawy „antywiatrakowej”. Zgodnie z jej przepisami, uzyskanie pozwoleń dla projektów farm wiatrowych znajdujących się w odległości niższej niż 10-krotność wysokości elektrowni wiatrowej stało się niemożliwe. Zapowiedziane zmiany przewidują „odblokowanie” zasady 10H, przynajmniej w tych gminach gdzie jest na to zgoda społeczna.Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów „zmiany proponowane przez Ministerstwo Energii w treści nowelizacji ustawy OZE wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz oczekiwaniom przedsiębiorców, które kierowane były do Ministerstwa Energii w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej.”Nie pozostaje nic innego jak oczekiwanie na publikację projektu nowelizacji w ramach konsultacji społecznych, aby ocenić czy zapowiedzi regulatorów rzeczywiście będą korespondować z oczekiwaniami rynku, szczególnie wobec wyzwań pilnego zwiększania udziału energii ze źródeł odnawialnych w polskim miksie energetycznym 2020.Adrian Pieńkowski Koordynator ds. Krajowych Programów i Środowisk Gospodarczych Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych Związek Banków Polskich
Udostępnij artykuł: