Banki: zapowiada się dobry rok, ale są problemy

Gospodarka

Rok 2019 bankowcy postrzegają raczej w różowych barwach – taki wniosek płynie z najnowszej edycji comiesięcznego badania koniunktury na rynku finansowym. Jednak - jak mówił Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich - poważnych wyzwań nie zabraknie.

Krzysztof Pietraszkiewicz
Krzysztof Pietraszkiewicz (fot. Związek Banków Polskich)

Rok 2019 bankowcy postrzegają raczej w różowych barwach – taki wniosek płynie z najnowszej edycji comiesięcznego badania koniunktury na rynku finansowym. Jednak - jak mówił Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich - poważnych wyzwań nie zabraknie.

Krzysztof Pietraszkiewicz: Dla mniejszych podmiotów, wśród których są również banki spółdzielcze, obciążenia fiskalne i inne obowiązkowe daniny są szczególnie uciążliwe #ZBP #BPS #SGB @uknf @nbppl

Banki w Polsce mniej rentowne 

Jednym z największych problemów dla sektora będzie z pewnością utrzymujący się rekordowo wysoki obciążeń podatkowych i innych obligatoryjnych opłat, nakładanych na banki przez obowiązujące prawo.Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz  zwrócił uwagę, że obciążenia te w powszechnej świadomości usprawiedliwiane bywają dobrymi wynikami polskich instytucji finansowych. - Rzecz  w tym, iż rezultaty te nie są oceniane w korelacji z wysokością funduszy własnych banków. Nikt nie uwzględnia, że rentowność polskich banków utrzymuje się od wielu kwartałów na znacząco niższym poziomie aniżeli branży bankowej w niektórych państwach Unii Europejskiej, Azji czy też w USA. W konsekwencji rodzimy sektor finansowy stał się znacznie mniej atrakcyjny z punktu widzenia inwestycyjnego – przypomniał Krzysztof Pietraszkiewicz.Dlatego zaapelował on o  zestawianie  wyników banków ze wzrastającym poziomem funduszy własnych, co dopiero daje pełny obraz kondycji sektora. - Już obecnie rentowność polskich banków jest niższa niż koszt pozyskiwanego kapitału, niezbędnego do prowadzenia działalności – przestrzegł prezes ZBP. 

Dobre wyniki tylko wśród liderów

Należy również pamiętać, iż mówiąc o znakomitych wynikach polskich banków bierze się pod uwagę z reguły rezultaty osiągane przez liderów całej branży. - To zaledwie kilkanaście banków, tymczasem działa ich znacznie więcej. Dlatego kiedy mówimy o sytuacji w sektorze i możliwościach świadczenia usług dla gospodarki w kolejnych latach to musimy patrzeć na ten sektor  przez pryzmat większej liczby banków – nadmienił Krzysztof Pietraszkiewicz. To właśnie dla tych mniejszych podmiotów, wśród których są również banki spółdzielcze, obciążenia fiskalne i inne obowiązkowe daniny są szczególnie uciążliwe.

Podatek bankowy i składki na BFG nie są kosztem uzyskania przychodów

Prezes ZBP przypomniał, że niektóre spośród tych opłat, jak tzw. podatek bankowy czy składki na BFG, nie mogą być zaliczane w koszty uzyskania przychodów, co dodatkowo obniża rentowność branży. - Jest to niezwykle istotne wyzwanie perspektywie spowolnienia gospodarczego, którego pierwsze efekty obserwujemy już w wielu krajach UE, a które jest oczekiwane zarówno przez polski rząd i bank centralny, jak również międzynarodowe instytucje w rodzaju Komisji Europejskiej, Banku Światowego czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Na te trudniejsze czasy musimy po prostu się przygotowywać, na co zwracamy uwagę już od kilku kwartałów – podkreślił prezes ZBP.
Udostępnij artykuł: