Bankowcy a edukacja: Edukacja ekonomiczna to życiowa konieczność

NZB 2017/01

Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich, rozmawiał Maciej Małek.

Waga i znaczenie szeroko pojętej edukacji ekonomicznej stają się coraz bardziej oczywiste nawet dla tych, którzy, pozostając poza rynkiem usług finansowych, narażeni są na turbulencje będące jego udziałem. Oszustwa „na wnuczka” to najbardziej kanoniczny, ale przecież nie jedyny dowód na to, jak wiele zależy od nas samych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa finansowego i nie tylko.

Panie prezesie, jaka była geneza i co legło u podstaw szeroko zakrojonego „Projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji”?

– Program powstał z potrzeb, które wykreowało samo życie. Środowisko miało od dawna świadomość niedostatków w sferze edukacji, w tym zwłaszcza w odniesieniu do praktycznie rozumianej edukacji ekonomicznej i finansowej. Znalazło to wyraz w uchwale Walnego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: