Bankowcy a edukacja: Wielki krok ku powszechnej edukacji ekonomicznej Polaków

NZB 2017/01

Nowa jakość w dziedzinie edukacji finansowej – tak w największym skrócie określić można Program Edukacji Ekonomicznej Sektora Finansowego „Bankowcy dla Edukacji”, realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB) we współpracy ze Związkiem Banków Polskich (ZBP). Jednym z filarów nowej strategii jest współdziałanie sektora finansowego z samorządami terytorialnymi i podlegającymi im placówkami szkolnymi.

Jerzy Rawicz

Zapoczątkowanie współpracy miało miejsce 15 grudnia ub.r. w gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 we Wrocławiu. Przedstawiciele polskiego sektora finansowego: prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz i wiceprezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek oraz wiceprezydent miasta Anna Szarycz podpisali porozumienie określające zasady prowadzenia wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu ekonomii i finansów we wrocławskich szkołach. W uroczystości uczestniczyli także Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia; Ewa Szczęch, dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Departamentu Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia, Teresa Notz, dyrektor ds. kontaktów społecznych Banku Zachodniego WBK; Izabela Koziej, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 we Wrocławiu oraz Mariola Kwiatkowska, nauczyciel podstaw przedsiębiorczoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: