Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL 2014

Polecamy

Właśnie rusza kolejny rok sektorowego projektu edukacji finansowej  BAKCYL, w którym wolontariusze z banków uczą młodzież w gimnazjach podstaw zarządzania własnymi finansami. Liczne grono uczestników i partnerów projektu spotkało się13 lutego 2014 roku, aby podsumować dotychczasowe rezultaty i zaplanować kontynuację projektu. Sala  Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego wypełniła się energią, optymizmem i duchem współpracy dla dobra wspólnego. BAKCYL edukacji finansowej działa.

Właśnie rusza kolejny rok sektorowego projektu edukacji finansowej  BAKCYL, w którym wolontariusze z banków uczą młodzież w gimnazjach podstaw zarządzania własnymi finansami. Liczne grono uczestników i partnerów projektu spotkało się13 lutego 2014 roku, aby podsumować dotychczasowe rezultaty i zaplanować kontynuację projektu. Sala  Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego wypełniła się energią, optymizmem i duchem współpracy dla dobra wspólnego. BAKCYL edukacji finansowej działa.

BAKCYL został przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na 20-lecie działalności. Jest znakomitym przykładem społecznie odpowiedzialnego współdziałania całego sektora bankowego na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków.

Zeszłoroczny, pilotażowy projekt odniósł ogromny sukces. Banki i bankowcy potrafią wspaniale współdziałać i czerpać z wolontariatu zawodową satysfakcję i osobistą radość. W roku 2013 zostały opracowane programy i materiały dydaktyczne do 4 praktycznych lekcji z finansów dla gimnazjalistów. We współpracy z 11 bankami partnerskimi zbudowano korpus 40 wolontariuszy przygotowanych do prowadzenia lekcji w szkołach. Przeprowadzono 25 lekcji pilotażowych, w 23 klasach, dla 553 uczniów. Wolontariusze, nauczyciele i uczniowie wysoko ocenili lekcje BAKCYLA. 85% uczniów stwierdziło, że w trakcie lekcji dowiedziało się wielu, nowych rzeczy, a średnia ocena wystawiona  wolontariuszom wyniosła 5,26 (w skali 1-6).

Witając uczestników spotkania Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Andrzej Lech powiedział: Wolontariusze to najważniejsze ogniwo projektu. Zeszłoroczny, pilotażowy projekt absolutnie potwierdził, że w ludziach bankowości tkwią niezwykłe pokłady możliwości. Dzięki nim, dziś możemy powiedzieć, że odnieśliśmy wielki sukces. Należy także podkreślić, że projekt nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne wsparcie i życzliwość, którymi obdarzyli nas: Narodowy Bank Polski oraz Związek Banków Polskich. Sami wolontariusze, eksperci bankowi podkreślali w trakcie seminarium, że "wolontariat to misja", wypływająca z potrzeby serca i chęci dzielenia się swoją wiedzą. Z entuzjazmem opowiadali o swoich lekcjach, dziękowali za możliwość udziału w BAKCYLU oraz opiekę i przyjazną atmosferę w projekcie, jaką zapewnił Warszawski Instytut Bankowości.  Na temat programów lekcji Pan Włodzimierz Grudziński, Przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej w Związku Banków Polskich, członek Rady Programowej BAKCYLA powiedział, że: Każda z czterech lekcji zajmuje się odrębnym, ważnym obszarem finansów osobistych. Wszystkie ułożone w spójną całość są, bardzo dobrym materiałem dla młodzieży w wieku gimnazjalnym.

Podczas seminarium podkreślano, że młodzież ma wiedzę o finansach. Jednak wymaga ona uporządkowania, rozszerzenia i odniesienia do codziennych potrzeb. Mimo przeprowadzonych zmian w podstawie programowej i licznych inicjatywach edukacyjnych z udziałem nauczycieli, praktyczne lekcje prowadzone przez bankowców wnoszą niezaprzeczalną wartość do programów nauczania szkoły. Dlatego w wielu wypowiedziach  w trakcie seminarium wybrzmiewał apel i oczekiwanie, że projekt BAKCYL będzie trwałym przedsięwzięciem sektora bankowego i docelowo powszechnie dostępnym w całym kraju. W ten sposób będzie rzeczywistą szansą na lepsze przygotowanie młodych obywateli u progu ich dorosłości do świadomego decydowania o swoich finansach i przyszłej kondycji ekonomicznej. W roku 2014 planowanych jest 240 lekcji w minimum 30 szkołach dla blisko 5000 uczestników. Projekt będzie realizowany głównie w województwie mazowieckim. Zgodnie z założeniami, około 60 klas gimnazjalnych będzie miało możliwość uczestnictwa w pełnym cyklu czterech lekcji BAKCYLA: Twoje pieniądze, Pożyczaj z głową, Mądre inwestowanie, Finanse na całe życie.

Bankami partnerskimi projektu BAKCYL 2014 są:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego i Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego    
 • Bank BGŻ SA        
 • Bank Ochrony Środowiska SA    
 • Bank Pekao SA    
 • BRE Bank SA    
 • Bank Spółdzielczy w Płońsku    
 • Bank Spółdzielczy w Pruszkowie    
 • Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy    
 • Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie    
 • Raiffeisen Polbank    
 • Warszawski Bank Spółdzielczy

Zapraszamy do współpracy wszystkie banki, które  realizując misję nauczania młodzieży, pragną  potwierdzić społeczną odpowiedzialność sektora bankowego i wzmacniać swój wizerunek jako instytucji zaufania publicznego.

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich, a Patronat Honorowy sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:
www.bakcyl.wib.org.pl oraz na FB www.facebook.com/projektbakcyl

Urszula Szulc
Menedżer Projektu BAKCYL

Udostępnij artykuł: