Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL

Finanse i gospodarka / Polecamy

Twoje pieniądze, Pożyczaj z głową, Mądre inwestowanie, Finanse na całe życie, to tematy lekcji w ramach projektu BAKCYL, które przeprowadza grupa wolontariuszy-bankowców w gimnazjach na terenie województwa mazowieckiego. Wolontariusze podczas lekcji przekazują młodzieży podstawowe zasady dobrego zarządzania swoimi finansami.

6-7 września została przeszkolona druga grupa bankowców ubiegających się o rolę wolontariusza w projekcie BAKCYL. Grupa przeszkolonych wolontariuszy reprezentuje 11 banków: Bank Pekao SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank BGŻ SA, Bank Ochrony Środowiska SA, BRE Bank SA, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Bank Spółdzielczy w Pruszkowie, Citi Handlowy, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Raiffeisen Bank SA, Warszawski Bank Spółdzielczy.

Wolontariusze w projekcie BAKCYL reprezentują cały sektor bankowy,  podpisali zobowiązania, że nie będą promować żadnych konkretnych produktów bankowych ani instytucji. Zgodnie z Kodeksem, wolontariusz w projekcie BAKCYL godnie reprezentuje sektor bankowy i społeczność BAKCYLA; Jest wzorem profesjonalizmu, rzetelności i odpowiedzialności społecznej bankowca; Z zaangażowaniem dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami; Uznaje, propaguje i wspiera cele BAKCYLA.

Pierwsze lekcje realizowane przez wolontariuszy odbyły się w maju i czerwcu w Gimnazjum nr 72 im. A.B. Dobrowolskiego w Warszawie oraz Gimnazjum im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Michałowicach. Z zadaniem przeprowadzenia lekcji zmierzyli się wolontariusze: Tomasz Burczyński, Włodzimierz Waluś, Łukasz Gałązka, Izabella Korzecka i Marcin Górniewicz. Statystyki pierwszych lekcji BAKCYLA to: 192 uczniów w ośmiu klasach, 5+ jako średnia ocena wolontariuszy oraz deklaracja 93% uczniów, że podobała im się lekcja prowadzona przez bankowca.

W wrześniu przewidziane są kolejne lekcje w gimnazjach w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim i Warszawie. Łącznie zostanie przeprowadzonych minimum 15 lekcji pilotażowych, których celem jest weryfikacja wypracowanych programów lekcji BAKCYLA.

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Patronat honorowy objął Minister Edukacji Narodowej. Rolę patrona przyjął także Związek Banków Polskich.

Źródło: Warszawski Instytut Bankowości

Udostępnij artykuł:

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży, BAKCYL

Polecamy

Jak mądrze wydawać? Jak zabezpieczyć się na czarną godzinę? Kiedy warto pożyczać? Co to jest RRSO? Jakie są podstawowe zasady dobrego inwestowania? - to tylko kilka pytań, na które odpowiedzi poznają gimnazjaliści uczestniczący w lekcjach w ramach projektu Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży, BAKCYL.

Inicjatywę stworzenia strategicznego, długofalowego partnerstwa firm i instytucji sektora bankowego w Polsce pod hasłem „Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży, BAKCYL” podjął Warszawski Instytut Bankowości, z okazji swojego 20-lecia. Zamiarem organizatora było, aby wolontariusze – pracownicy banków – przekazali młodzieży gimnazjalnej podstawowe zasady dobrego zarządzania swoimi finansami. Inicjatywa spotkała się z pozytywną reakcją w środowisku  bankowym.

Pierwszy rok działania projektu ma charakter pilotażowy i jest realizowany tylko w gimnazjach na terenie województwa mazowieckiego, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.  Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej. Rolę patrona przyjął także Związek Banków Polskich. Deklarację uczestnictwa w projekcie podpisały:  Bank Pekao SA, BGK, BGŻ SA, BOŚ SA, BRE Bank SA, BS Płońsk, BS Pruszków, Citi Handlowy, PBS Ciechanów, Raiffeisen Bank SA, Warszawski Bank Spółdzielczy. Partnerem projektu jest EFPA Polska.

130607.lekcje.w.szkole.01.250x190Zakończonym etapem prac w projekcie jest opracowanie merytoryczne lekcji BAKCYLA. Są one efektem wykorzystania doświadczeń  partnerskich instytutów bankowych z kilku krajów europejskich, np. Szkocji i Hiszpanii oraz pracy licznego grona polskich ekspertów bankowych, dydaktyków i nauczycieli. Lekcje opiniowała, i sprawowała merytoryczną opiekę nad projektem, Rada Programowa  BAKCYLA – grono wybitnych reprezentantów polskiego środowiska bankowego oraz edukacyjnego. Finalnie BAKCYL dla szkół to oferta czterech lekcji (jedno- lub dwugodzinnych) opracowanych zgodnie z podstawą programową dla przedmiotu wiedza o społeczeństwie, które mogą być przeprowadzone pojedynczo lub jako cykl: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”, „Finanse na całe życie”.

Testem dla opracowanych programów było przeprowadzenie pierwszych lekcji w szkole. Tego zadania podjęli się doświadczeni trenerzy Warszawskiego Instytutu Bankowości, a jednocześnie członkowie Zespołu Ekspertów Projektu BAKCYL: Tomasz Burczyński (BGK) oraz Włodzimierz Waluś (BRE Bank SA). W Gimnazjum nr 72 im. A.B. Dobrowolskiego w Warszawie z powodzeniem zrealizowali każdą z lekcji, uzyskując od uczniów łączną ocenę 5+.

Zdobytym doświadczeniem podzielono się na dwudniowym, warsztatowym szkoleniu dla wolontariuszy w projekcie BAKCYL, które odbyło się pod koniec maja. W efekcie pierwsza grupa 21 wolontariuszy – bankowców jest gotowa do przeprowadzenia lekcji BAKCYLA już w czerwcu!

Źródło: Warszawski Instytut Bankowości

Urszula Szulc
Menedżer Projektu BAKCYL

Udostępnij artykuł: