Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży: Współpraca w edukacji

BANK 2019/01

Wolontariusze Bakcyl

Budowanie przyszłości poprzez współpracę to główna idea edukacyjnego projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, prowadzonego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości. Szereg działań pojedynczych instytucji z założenia trafia do wybranych grup, najczęściej posiadających już świadomość potrzeby edukacji. Dzięki współpracy można znacząco zwiększyć skalę projektu i objąć działaniami edukacyjnymi większą grupę społeczeństwa.

projekcie BAKCYL aktualnie uczestniczy blisko 170 banków partnerskich, z których w przeciągu sześciu lat gotowość prowadzenia lekcji BAKCYLA w szkołach zgłosiło ponad 1000 wolontariuszy. W samym roku 2018 lista partnerów wzbogaciła się o 86 banków, są to: Caixa Bank i 85 banków spółdzielczych. Tak duża różnorodność umożliwia pracownikom tych instytucji w roli wolontariuszy BAKCYLA realizować zadania w szkołach w całej Polsce, we współpracy z lokalnymi społecznościami i samorządami terytorialnymi. 

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: