Bankowcy pozytywnie oceniają perspektywy na 2019 r. Jakich zmian oczekują?

Gospodarka / Z rynku

Prawie dwie trzecie bankowców (62%) patrzy na 2019 r. z optymizmem i jest to o 6 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Jednocześnie 38% patrzy na bieżący rok z lękiem i obawą. Według 55% badanych w tym roku wzrosną koszty działalności banków, jednak 72% przewiduje, że wzrosną również ich przychody, wynika ze styczniowego Monitora Bankowego.

Rok 2019
Fot. stock.adobe.com/Robert Kneschke

Prawie dwie trzecie bankowców (62%) patrzy na 2019 r. z optymizmem i jest to o 6 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Jednocześnie 38% patrzy na bieżący rok z lękiem i obawą. Według 55% badanych w tym roku wzrosną koszty działalności banków, jednak 72% przewiduje, że wzrosną również ich przychody, wynika ze styczniowego Monitora Bankowego.

Prawie dwie trzecie bankowców (62%) patrzy na 2019 r. z optymizmem i jest to o 6 pkt proc. więcej niż przed rokiem #banki #ZBP #MonitorBankowy

W prognozie na 2019 r. przeważają przewidywania pozytywne nad negatywnymi. Jedna trzecia badanych (34%) uważa, że 2019 r. będzie dla bankowości lepszy niż poprzedni, 22% badanych spodziewa się, że br. będzie gorszy, natomiast według 42%, 2019 r. będzie porównywalny z poprzednim.

Pozytywne prognozy na 2019 r.

"Bankowcy formułują pozytywne prognozy na 2019 r. Ponad połowa środowiska patrzy na 2019 z nadzieją i optymizmem, a jedna trzecia uważa, że będzie to rok lepszy niż miniony 2018. Głównym źródłem wzrostu przychodów banków będzie w opinii badanych wzrost sprzedaży nowych produktów obecnym klientom. Za zyski banków będzie głównie odpowiadała redukcja kosztów. Oczekiwany jest znaczący wzrost liczby klientów korzystających z bankowości elektronicznej oraz wzrost aktywności na rynku bankowym osób prowadzących działalność gospodarczą. Oczekuje się dalszej redukcji liczby placówek bankowych, redukcji zatrudnienia oraz wzrostu przychodów banków" - powiedział Marcin Idzik z Kantar TNS, który przeprowadził badanie na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP).Czytaj także: Pengab w styczniu nieznacznie w dół. Wzrosły wskaźniki kredytowe >>>

Prawie połowa (47%) przedstawicieli sektora bankowego przewiduje, że zysk banków generowany będzie w głównej mierze dzięki redukcji kosztów. Jeden na trzech badanych (30%) wskazuje na wzrost przychodów z opłat i prowizji, a kolejne 21% na wzrost przychodów odsetkowych."Według 55% badanych, w 2019 roku wzrosną koszty działalności banków, jednak 72% przewiduje że wzrosną również przychody banków" - czytamy również.Co drugi bankowiec (49%) przewiduje, że najważniejszym źródłem przychodów banków w 2019 r. będzie wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom, 27% jest zdania, że przychody osiągane będą głównie dzięki wzrostowi cen usług bankowych. Co czwarty (24%) badany upatruje źródeł przychodu we wzroście liczby nowo pozyskanych klientów.

Przybędzie klientów korzystających z bankowości mobilnej

Bankowcy oceniają, że w tym roku największa dynamika wzrostu w nastąpi w liczbie klientów korzystających z bankowości mobilnej - 92% opinii "bardzo wzrośnie" plus "nieco wzrośnie". Podobne, dynamiczne zmiany są oczekiwane we wzroście liczby klientów korzystających z bankowości internetowej."Poprawy oczekuje się również w odniesieniu do oraz liczby kont osobistych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (79% wskazań na poprawę) i rynku kredytów dla klientów indywidualnych, (69% wskazań na poprawę). 70% oczekuje wzrostu liczby rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą" - czytamy dalej.

Mniej placówek bankowych

Ponad trzy czwarte badanych (80%) przewiduje spadek liczby placówek bankowych w 2019 r., a 83% przewiduje spadek zatrudnienia w bankach. Co czwarty badany (24%) spodziewa się poprawy stabilności sektora bankowego.Styczniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 7-18 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 121 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: