Bankowcy słabiej oceniają rynek kredytów hipotecznych w Polsce

Finanse i gospodarka

Wstępne odczyty wskaźników aktywności największych światowych gospodarek podtrzymują niejednoznaczne oceny koniunktury. W Chinach PMI podniósł się do 50,9 pkt z 50,2 pkt we wrześniu i osiągnął 7-miesięczne maksimum.

Wstępne odczyty wskaźników aktywności największych światowych gospodarek podtrzymują niejednoznaczne oceny koniunktury. W Chinach PMI podniósł się do 50,9 pkt z 50,2 pkt we wrześniu i osiągnął 7-miesięczne maksimum.

Tempo rozwoju pozostaje jednak wciąż dość ograniczone. Wyraźnie wyższe odczyty osiągają wskaźniki w Europie, ale w tym wypadku w październiku doszło do ochłodzenia koniunktury. Całościowy wskaźnik PMI, obejmujący sektor usług oraz przemysł strefy euro, spadł z wrześniowych 52,2 pkt do 51,5 pkt.

Przyczyniło się do tego osłabienie w usługach, gdzie mieliśmy regres z 52,2 pkt do 50,9 pkt. Natomiast w przemyśle doszło do zwyżki z 51,1 pkt do 51,3 pkt. Ekonomiści liczyli na dalszą poprawę wskaźników aktywności, więc takie odczyty stanowią spore rozczarowanie. Nie zmieniają jednocześnie jednak ogólnej oceny koniunktury gospodarczej. Trwa poprawa o ograniczonym charakterze, ale widać też, że o wyraźne przyspieszenie rozwoju koniunktury w kolejnych miesiącach nie będzie łatwo. Jeśli podawany po południu wstępny odczyt październikowego PMI dla USA również potwierdzi hamowanie ożywienia, to prawdopodobieństwo stagnacji gospodarczej na świecie przez dużą część 2014 r. będzie duże.

Rynki finansowe dzisiejsze dane odczytują pozytywnie. Dla inwestorów z rynków akcji stanowią one argument za utrzymaniem ultraluźnej polityki pieniężnej. Jednak utrzymująca się słabość rynku towarów potwierdza, że oceny  gospodarek na świecie nie wypadają najlepiej. Ceny towarów niewiele oddaliły się od tegorocznego minimum.

HOME BROKER ZWRACA UWAGĘ:

Utrzymująca się słabość rynku towarów potwierdza, że globalna koniunktura gospodarcza wciąż pozostawia wiele do życzenia

Choć pogorszyły się oceny zainteresowania kredytami hipotecznymi w Polsce, to przewidywania wciąż pozostają mocno optymistyczne

Rynki nieruchomości

W październiku pogorszyła się sytuacja na rynku kredytów hipotecznych w Polsce. W ankiecie bankowej Pengab saldo ocen zainteresowania nimi spadło z 30% do 26% w skali miesiąca. Było przy tym o 10 pkt wyższe niż rok wcześniej. Natomiast prognozy były bardziej optymistyczne niż miesiąc wcześniej. Bankowcy wskazują przy tym na coraz słabsze prognozy spadku kosztów kredytów hipotecznych, choć obecnie nadal idą one w dół.

Dom Development jako pierwszy giełdowy deweloper opublikował wyniki za III kwartał. Choć były dużo słabsze niż rok wcześniej, to pozytywnie zaskoczyły na tle przewidywań analityków. Firma wypracowała w tym okresie 123,6 mln zł przychodów i 1,13 mln zł zysku netto. Złożyły się na to 252 przekazane klientom mieszkania. Rok wcześniej spółka miała na koncie ponad 305 mln zł sprzedaży i 35,5 mln zł czystego zysku. Wciąż bardzo silną stroną Dom Development pozostaje pozycja gotówkowa, której na kontach było 362 mln zł.

131024.home.broker.01.550x

Zespół analiz,
Home Broker

Udostępnij artykuł: