Bankowe systemy wymiany informacji: Wartość… zaufanie

NBS 2012/11

- Budujemy spójny wysokiej jakości system wymiany informacji gospodarczej, która powinna być rzetelna, aktualna, dostępna, ale też tania - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

- Budujemy spójny wysokiej jakości system wymiany informacji gospodarczej, która powinna być rzetelna, aktualna, dostępna, ale też tania - mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

– Minęło z górą 21 lat, gdy jako przedstawiciel środowiska bankowego zostałem oskarżony, że jesteśmy bandą złodziei, która umożliwia wyprowadzanie pod fikcyjne zabezpieczenia wielomiliardowych kredytów. Postanowiłem wystąpić wówczas do wszystkich prezesów banków i powołać pierwszą bazę danych, tzw. Bankowy Rejestr. Po kilku tygodniach przyszły trzy koperty z sześcioma nazwami firm. Ne spodziewałem się, że to będzie początek przedsięwzięcia publiczno-prywatnego, które dzisiaj buduje wielką wartość dla banków i dla całej polskiej gospodarki – akcentuje K. Pietraszkiewicz.

Nie możemy wykluczyć na trwałe z obrotu gospodarczego poważnej części polskich przedsiębiorców

Na koniec III kw. 2012 r. w bazie Bankowego Rejestru obecnie funkcjonującego w czasie rzeczywistym były 2 miliony 226 tysięcy 236 wpisów osób i podmiotów, które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań wobec sektora. – To są rejestry unikalne, ponadto część wpisów posiada Biuro Informacji Kredytowej, zaś około 900 tys. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Potrzeba restrukturyzacji zadłużenia wielu klientów indywidualnych i firm to problem realny. Nie możemy wykluczyć na trwałe z obrotu gospodarczego poważnej części polskich przedsiębiorców – podkreśla prezes ZBP.

Przedsięwzięciem strategicznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A., które w okresie ostatnich trzech lat podjęło współpracę już praktycznie z całym sektorem bankowym i SKOK. Nie przypadkiem też powstało Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., które powinno być kluczem do sukcesu dla wszystkich zintegrowanych systemów operacyjnych. Niezależnie bowiem od skali działania każde z 1,5 mln polskich przedsiębiorstw, jeżeli chce odpowiedzialnie zarządzać ryzykiem i swoim biznesem, musi korzystać z zasobów informacyjnych. BIG InfoMonitor dysponuje obecnie 5 mln danych negatywnych, które wydarzyły się na rynku i mogą istotnie wpływać na decyzje biznesowe. Instytucja ta pozyskuje część informacji z BIK i ZBP, ale też zbiera je samodzielnie.

Każdego dnia do banków zgłasza się 20 osób, aby zastrzec dokumenty i ratować swoje pieniądze

System Dokumenty Zastrzeżone – SDZ zawiera dane 2,3 mln dokumentów znajdujących się w obrocie gospodarczym, w tym z ponad 1,2 mln dowodów osobistych i paszportów. W ub. r. na rynku kredytów konsumenckich, gdzie raportowanie do BIK odbywa się de facto codziennie, udaremniono 8 tys. prób kradzieży tożsamości do wyłudzenia z banków 510 mln zł. Natomiast w całym systemie płatniczo-rozliczeniowym odnotowano kradzież 985 mln zł. Z szacunków policji wynika, że w ostatnim roku zgłoszono 35 tys. kradzieży z użyciem fałszywych dokumentów.

– Zadaję więc pytanie: dlaczego tak mało przedsiębiorców korzysta z Systemu Dokumenty Zastrzeżone? Uważamy, że SDZ to znakomity przykład działania modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym aktywnie uczestniczą banki, samorządy terytorialne, Komenda Główna Policji i MSWiA. Wymiernym efektem jest stale wzrastająca w latach 2003-2012 liczba zastrzeganych dowodów osobistych i paszportów. Proszę zauważyć, że każdego dnia w tym celu zgłasza się do banków 20 osób i ratuje w ten sposób swoje pieniądze. Jednocześnie dość radykalnie w skali kraju spada liczba oszustw i fałszerstw z wykorzystaniem dokumentów osobistych.

Do dyspozycji banków jest supernowoczesny, jeden z najlepszych w Europie systemów informacji o nieruchomościach i cenach transakcyjnych

W bazie Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami AMRON jest 1,3 mln danych o cenach i wartościach domów, mieszkań i działek, w ciągu pół roku liczba ta przekroczy już 2 mln. – Ponad 330 mld zł kredytów na cele mieszkaniowe zabezpieczonych hipotekami to dla nas bardzo ważna pozycja w portfelu. System SARFiN publikuje co kilka tygodni analizy i raporty na temat ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: