Bankowe wyzwania: Kredyty w kryzysie

BANK 2008/12

Tąpnięcie światowego systemu fi nansowego było - jak dotychczas - tylko w nieznacznym stopniu odczuwalne w Polsce, choć raczej nie ulega wątpliwości, że z jego skutkami borykać się będziemy przez kilka najbliższych lat. To wręcz narzuca bankom obowiązek wprowadzenia nowych lub skrupulatniejszego egzekwowania już istniejących elementów systemu zabezpieczeń fi nansowych. W dodatku nasilające się problemy w gospodarce sprawiają, że polityka kredytowa banków musi być bardziej restrykcyjna.

Tąpnięcie światowego systemu fi nansowego było - jak dotychczas - tylko w nieznacznym stopniu odczuwalne w Polsce, choć raczej nie ulega wątpliwości, że z jego skutkami borykać się będziemy przez kilka najbliższych lat. To wręcz narzuca bankom obowiązek wprowadzenia nowych lub skrupulatniejszego egzekwowania już istniejących elementów systemu zabezpieczeń fi nansowych. W dodatku nasilające się problemy w gospodarce sprawiają, że polityka kredytowa banków musi być bardziej restrykcyjna.

Niezależnie jednak od nadwątlonej kondycji światowego centrum finansowego i coraz bardziej dającej się we znaki recesji gospodarczej, banki muszą pozyskiwać nowych klientów i dokładać starań, by utrzymać dotychczasowych. To zaś wymaga weryfikacji systemu zachęt oraz – być może – wprowadzania nowych produktów. W sferze kredytowej jest to o tyle istotne, że trzeba wypełnić lukę powstałą wskutek znacznego ograniczenia kredytów hipotecznych. Na co zatem mogą liczyć klienci poszczególnych banków w nadchodzących miesiącach?

Piotr Żabski

prezes Santander Consumer Bank

W latach 2005-2007 średnie tempo wzrostu portfela kredytów przekraczało 30 proc. Najszybciej rozwijającym się segmentem rynku były dotychczas kredyty hipoteczne, gdzie można było zaobserwować 50-procentowy wzrost portfela. To już jednak historia. Kryzys zaufania, jaki obserwujemy na rynkach finansowych, już wpłynął na ograniczenie akcji kredytowej i nie ulega wątpliwości, że w nadchodzących miesiącach przełoży się na wyhamowanie szybkiego tempa wzrostu zadłużenia osób fizycznych z tytułu kredytów i pożyczek konsumpcyjnych. W 2009 r. koszt pozyskania pieniądza w jeszcze większym stopniu, niż miało to miejsce w mijającym roku, będzie wpływał na kształt oferty produktowej banków. W sektorze consumer finance należy spodziewać się dużego zróżnicowania dynamiki akcji kredytowej w zależności od przyjętych przez poszczególne instytucje finansowe strategii. Moim zdaniem w najbliższych latach priorytetem biznesowym na rynku kredytów konsumpcyjnych powinny pozostać kredyty gotówkowe oraz karty kredytowe. Szczególnie w przypadku kart kredytowych można spodziewać się poszerzenia oferty kart cobrandowych, stanowiących zachętę dla potencjalnych klientów.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: