Bankowość i finanse: Banki sprawdzonym partnerem

BANK 2011/05

W Polsce realizowanych jest obecnie kilkanaście strategii i kilkadziesiąt programów publicznych mających na celu rozwój lub wyrównywanie szans polskich regionów wobec bogatszych krajów UE lub bardziej zamożnych krajowych metropolii. Ruszyły także prace nad programami dostosowanymi do nowej perspektywy budżetowej UE w latach 2014-2020. We wszystkich tych projektach dużą rolę odgrywają banki. Problem w tym, że administracja publiczna nie zawsze jednak sytuuje je adekwatnie do ich potencjału i możliwości. Dlatego Związek Banków Polskich konsekwentnie od lat walczy o optymalne warunki włączania banków i ich klientów w procesy rozwojowe naszego kraju.

Arkadiusz Lewicki

Polska gospodarka poradziła już sobie ze skutkami zawirowań na międzynarodowych rynkach finansowych z roku 2008. Jednak kryzys dobitnie przypomniał, że gospodarka i system finansowy to układ naczyń połączonych. Zasadniczą rolę w nim odgrywa sektor bankowy. Polskie banki nie tylko nie spowodowały załamania w Polsce, ale okazały się jednym z najstabilniejszych krajowych środowisk bankowych na świecie. Znajduje to także odzwierciedlenie w rozwoju oferty dla podmiotów gospodarki realnej. Potwierdza to publikowany corocznie raport Banku Światowego „Doing Business”

Według raportu za 2010 r. w Polsce, z punktu widzenia uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, najlepiej spisały się właśnie banki. Dostęp do kredytu został tam sklasyfikowany na 15. miejscu, a otoczenie prawne i administracyjne dopiero na 72. – za Rwandą, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: