Bankowość i finanse: Dwie dekady informatyki w bankowości polskiej

BANK 2011/05

W minionych latach technologie informatyczne i rozwój telekomunikacji stały się kluczowym aspektem w organizacji pracy banków. Banki zaczęły przywiązywać coraz większą wagę do nowych technologii. Chodzi tu nie tylko o wykorzystywany sprzęt i oprogramowanie, ale połączenie wszystkich dostępnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

 

Bohdan Szafrański

Aby spojrzeć z właściwej perspektywy na minione 20 lat w rozwoju systemów informatycznych czy szerzej – adaptowania nowych technologii w polskich bankach, warto prześledzić, jak wyglądała historia technologii wykorzystywanych w bankowości. W latach 60. XX w., w bankach pojawiły się scentralizowane ośrodki przetwarzania danych wyposażone w komputery mainframe. Dopiero w latach 70-80. ub. w. rozpoczęły się inwestycje w nowe technologie w oddziałach. W połowie lat 80. rozpoczęto wprowadzanie takich usług, jak karty kredytowe i debetowe oraz rozwijano nowe kanały kontaktu z klientami typu: ATM (wielofunkcyjne bankomaty), POS (zautomatyzowane punkty handlowe) i IVR (automatyczne systemy obsługi klientów przez telefon). Po 2000 r. na szerszą skalę rozpoczęło się oferowanie usług bankowych związanych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych. Pojawił się mobile ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: