Bankowość spółdzielcza w Rumunii: Bank i … nie bank

NBS 2012/07-08

Lokalne spółdzielnie kredytowe w Rumunii od 2000 r. podlegają rejestracji w banku centralnym i nie są klasyfikowane jako banki. Jeżeli spełniają wymogi kapitałowe, mogą funkcjonować jako instytucje komercyjne.

Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski

W statystykach rumuńskiego banku centralnego i Eurostatu lokalne spółdzielnie kredytowe nie są zaliczane do banków. Prowadzą działalność operacyjną w ramach spółdzielczej grupy bankowej z centralą Creditcoop, której udział w aktywach wszystkich banków nie przekracza 1 proc. Pierwsze spółdzielnie kredytowe były wzorowane na niemieckich modelach banku Raiffeisena i banku Schulzego.