Bankowość Spółdzielcza w Szwajcarii: Drużyna Raiffeisena

NBS 2010/06

W Szwajcarii, jednym z najbogatszych krajów na świecie, liczącym tylko 7,6 mln mieszkańców działa 350 banków Raiffeisena należących do 1,6 mln spółdzielców.

W Szwajcarii, jednym z najbogatszych krajów na świecie, liczącym tylko 7,6 mln mieszkańców działa 350 banków Raiffeisena należących do 1,6 mln spółdzielców.

Prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski

W kryzysowym, także dla gospodarki szwajcarskiej, 2009 r. tamtejsze banki spółdzielcze uzyskały rekordowo wysokie wyniki. Ich suma bilansowa wzrosła o 6 proc. do poziomu 139,5 mld CHF, a portfel kredytów hipotecznych aż o 9,1 proc., przy wzroście rynku o 5,2 proc., dzięki czemu ich udział w rynku kredytów hipotecznych zwiększył się do 15,2 proc. Natomiast depozyty od klientów zwiększyły się w bankach Raiffeisena o 6,4 proc. do poziomu 110,7 mld CHF, zaś zysk netto w 2009 r. był w stosunku do poprzedniego r. o 14,4 proc. wyższy i wynosił 645,4 mln CHF. Są to bardzo dobre wyniki, jeżeli zważy się, że PKB Szwajcarii zmniejszył się w tym czasie o około 2 proc., a na rynku usług bankowych tego kraju istnieje bardzo silna konkurencja.

Małe banki, wielka misja

W 2009 r. w wyniku fuzji, podyktowanych względami ekonomicznymi i marketingowymi, ubyło 17 samodzielnych banków spółdzielczych, ale liczba członków zwiększyła się o 70 tys. Jednocześnie wzrosła liczba ich klientów o 101 tys. do poziomu 3,3 mln osób fizycznych i prawnych. Warto podkreślić, że co druga dorosła osoba w Szwajcarii systematycznie korzysta z usług banku spółdzielczego.

Banki Raiffeisena są stosunkowo małymi bankami. Przeciętne zatrudnienie wynosi tylko 26 osób, suma bilansowa nie przekracza 400 mln franków, a fundusze własne wynoszą 25 mln CHF. Typowy bank spółdzielczy w Szwajcarii oprócz centrali posiada 2-3 terenowe placówki obsługi klientów. Na jeden bank przypada średnio 4,6 tys. członków i 9,4 tys. klientów. Aby zostać członkiem, należy wykupić przynajmniej jeden udział o wartości 200-500 CHF, maksymalnie do kwoty 20 000 CHF. Udziały podlegają oprocentowaniu maksymalnie do 6 proc. w skali rocznej. Generalnie nie można ich odsprzedać ani przenieść na inną osobę. W przypadku wystąpienia członka z banku spółdzielczego bank wypłaca wartość nominalną udziału, ale dopiero po zatwierdzeniu wyników banku czwartego roku po wygaśnięciu członkostwa.

Samodzielność warunkowa

Banki spółdzielcze funkcjonują w ramach grupy bankowej kierowanej przez Raiffeisen Schweiz w St. Gallen. Zgodnie z decyzją szwajcarskiej komisji bankowej nie muszą indywidualnie spełniać norm ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: