Bankowość biometryczna: Biometria – rewolucja czy ewolucja?

NBS 2015/09

Pierwszy historyczny bankomat biometryczny w Europie został uruchomiony w marcu 2010 r. przez Bank Polskiej Spółdzielczości, a drugi niedługo potem przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy. Banki spółdzielcze są więc pionierami w bankowości biometrycznej. W obu rozwiązaniach została wykorzystana technologia finger vein (biometria naczyń krwionośnych palca) firmy Hitachi.

Daria Pawęda

Obecnie w Grupie BPS biometria jest głównie wykorzystywana w bankomatach, ale także w oddziałach. W ponad 30 bankach spółdzielczych zostały wdrożone dwa rozwiązania – w większości technologia finger vein, ale w kilku przypadkach również palm vein (biometria naczyń krwionośnych dłoni).

Co to jest biometria?

Słowo biometria pochodzi od greckiego słowa bio (żywy, życie, procesy życiowe) i metron (mierzyć). Pod pojęciem biometrii rozumiemy zatem szeroko rozumiane mierzenie indywidualnych cech ludzkiego ciała w celu potwierdzania tożsamości. Metody biometryczne dzielimy na dwie podgrupy – badające cechy fizyczne oraz cechy zachowania (behawioralne). Każdy człowiek ma pewne, unikalne i charakterystyczne tylko ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: