Bankowość: Co dziś wiemy o bankach i bankowości?

NBS 2017/07-08

Sektor bankowy – w związku z prowadzoną przez siebie działalnością – od wielu lat pozostaje w ogniu krytyki. Dziś już nawet trudno rozstrzygnąć czemu tak bardzo interesują się nim media i organy państwa. Przyczyn zapewne jest wiele, wśród nich te dotyczące codziennego kontaktu klientów z bankami, dobre zarobki w sektorze bankowym, wreszcie szeroko zakrojona akcja antybankowa prowadzona przez środowiska, które uznały się za pokrzywdzone przez bankowców.

Przemysław Barbrich

Wielokrotnie podczas naszych spotkań wewnętrznych oburzaliśmy się na, często niesprawiedliwe, osądy dotyczące nas – bankowców. Złorzeczyliśmy mediom, instytucjom państwa, wszystkim tym, którzy nas krytykowali i wskazywaliśmy, że w zbiorowości ponad 160 tys. pracowników, mogą się zdarzać tacy, których zachowania należy krytykować i potępiać, ale uogólnianie tych ocen na całe nasze środowisko jest nieuzasadnione i nieuprawnione. Zapewne tak jest, ale w tym miejscu warto się pochylić nad całkiem bogatym zestawieniem badań, raportów i opracowań, które stawiają nasz sektor nie zawsze w korzystnym świetle.

Przeanalizujmy badania TNS Kantar dotyczące wizerunku sektora bankowego, uwagi kierowane pod naszym adresem przez Komisję Nadzoru Finansowego i UOKiK, raporty Rzecznika Finansowego wreszcie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: