Bankowość i finanse | DZIAŁKI – CENTRUM AMRON | Pożądane jak nigdy dotąd

BANK 2021/09

Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na branży budowlanej. Przedłużające się lockdowny i niepewność co do przyszłości przełożyła się na szybkość podejmowania decyzji dotyczącej zakupu nieruchomości gruntowych oraz na wzrost zainteresowania budową domów.

Fot. Ornavi/stock.adobe.com

Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na branży budowlanej. Przedłużające się lockdowny i niepewność co do przyszłości przełożyła się na szybkość podejmowania decyzji dotyczącej zakupu nieruchomości gruntowych oraz na wzrost zainteresowania budową domów.

Dominika Gocalińska
SPECJALISTA DS. RELACJI Z KLIENTAMI CENTRUM AMRON
E-MAIL: DOMINIKA.GOCALINSKA@AMRON.PL
WWW.AMRON.PL

Popularność domów jednorodzinnych nadal systematycznie rośnie, a trend ten silnie wzmacniają obawy przed kolejnymi falami pandemii oraz wprowadzeniem pracy zdalnej jako standardowego modelu działania. Coraz więcej osób docenia możliwość posiadania własnego domu z ogrodem lub działki rekreacyjnej. Nic zatem dziwnego, że ceny działek, zwłaszcza budowlanych, także rosną.

Do czynników wpływających na kształtowanie się cen działek budowlanych zaliczyć można przede wszystkim:

  • lokalizację
  • kształt i rozmiar działki
  • dostępność drogi dojazdowej
  • dostęp do mediów
  • otoczenie działki oraz warunki zabudowy
  • jakość gruntu.

Ceny działek rosną

W pierwszej połowie 2021 r. w niemalże wszystkich województwach nastąpił znaczny wzrost cen ofertowych działek budowlanych. Największe podwyżki można było zaobserwować w województwach dolnośląskim, gdzie ceny w porównaniu do 2020 r. wzrosły o 28% oraz w podlaskim, gdzie ceny wzrosły o prawie 32%. Znaczny trend wzrostowy występuje również w województwach warmińsko-mazurskim (26%), a także wielkopolskim (27%). Spadek cen zaobserwowano jedynie w Podkarpackiem (12%), natomiast w Łódzkiem ceny utrzymują się na stałym poziomie (patrz wykr. 1).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otodom.pl

W czerwcu 2021 r. najwyższe ceny ofertowe występowały w centrum kraju, dokładniej zaś w województwie mazowieckim. Za metr kwadratowy gruntu trzeba było zapłacić średnio 232 zł. Drugie miejsce w tym swoistym „rankingu” zajęło województwo pomorskie, gdzie średnia cena ofertowa działki budowlanej wyniosła 190 ­zł/m2. Podium zamyka Małopolskie z ceną 171 zł/m2. Grunty pod zabudowę osiągnęły najniższe ceny w województwach: podkarpackim (74 zł/m2), lubuskim (85 zł/m2), warmińsko-mazurskim (91 zł/m2), opolskim (92 zł/m2) oraz kujawsko-pomorskim (93 zł/m2).

Coraz więcej zainteresowanych domami

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż w pierwszym półroczu tego roku rozpoczęto budowę ponad 54 tys. domów jednorodzinnych. To o 22% więcej porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Od stycznia do czerwca 2021 r. wydano ponad 60 tys. pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych dla inwestorów indywidualnych, czyli o prawie 29% więcej niż w pierwszej połowie roku 2020. W ubiegłym roku wydano 101,6 tys. pozwoleń – o 5% więcej niż w roku 2019.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych nieruchomosci-online.pl

Analizując wyniki dotyczące zainteresowania zakupem poszczególnych typów nieruchomości, można zauważyć, że spada popularność lokali mieszkalnych na rzecz wzrostu zainteresowania domami jednorodzinnymi.

Coraz mniej gruntów

Obecnie obserwujemy znaczny spadek liczby ogłoszeń, co może oznaczać, że działek budowlanych nie przybywa. Świadczyć o tym zdaje się także fakt, że we wszystkich województwach spada liczba oferowanych do sprzedaży działek. Największy spadek odnotowano w województwach: podlaskim (24%), pomorskim (23%) oraz zachodniopomorskim i śląskim (21%). Wyjątek stanowi Podkarpackie, gdzie liczba ogłoszeń na koniec drugiego kwartału tego roku wzrosła o 4% . Malejąca podaż ogłoszeń znacząco przekłada się na wzrost cen gruntów niezabudowanych. Największy wzrost odnotowano w miejscowości Kosakowo (woj. pomorskie), gdzie ceny ofertowe działek wzrosły o 20% w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku i o aż 35% procent w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (cytuję za: https://forsal.pl/nieruchomosci/mieszkania/artykuly/8205294,ceny-mieszkan-domow-dzialek-ii-kwartal-2021-raport-mapy-tabele.html).

W ciągu ostatniego roku można zaobserwować stały i systematyczny wzrost cen działek. Na rosnący popyt nieruchomości gruntowych niezabudowanych niewątpliwie wpływ mają niskie stopy procentowe, przekładające się na nikłą opłacalność lokat bankowych. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na ich popularność jest rosnąca inflacja. Wszystko to powoduje, że Polacy chętnie inwestują swoje oszczędności w nieruchomości. Dodatkowo wzrost cen gruntów niezabudowanych stale napędzają też rosnące ceny lokali mieszkalnych oraz domów. Według analityków rynku nieruchomości osoby, które planują zakup działki, powinny pospieszyć się z podjęciem decyzji, wiele bowiem wskazuje na to, że w ciągu najbliższych pięciu lat ich ceny mogą poszybować mocno w górę.

Źródło: Centrum AMRON
Udostępnij artykuł: