Bankowość i finanse | GOSPODARKA A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | Pandemia nie ustępuje, ale gospodarka nie oddaje pola

BANK 2021/03

Wzrost zachorowań, odnotowany ostatnio u naszych zachodnich i południowych sąsiadów, jak też kolejne obostrzenia we Włoszech, Holandii czy Hiszpanii mają związek z transmisją brytyjskiej mutacji wirusa SARS-CoV-2.

Koronawirus i wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/OSORIOartist

Wzrost zachorowań, odnotowany ostatnio u naszych zachodnich i południowych sąsiadów, jak też kolejne obostrzenia we Włoszech, Holandii czy Hiszpanii mają związek z transmisją brytyjskiej mutacji wirusa SARS-CoV-2.

Efektem całej sytuacji jest rosnące poczucie niepewności wśród inwestorów, producentów i pracobiorców, zwłaszcza w branżach bezpośrednio dotkniętych lockdownem. Tymczasem odnotowany w grudniu ub.r. ponad 6-procentowy wzrost produkcji przemysłowej potwierdził, że nasza gospodarka ma się całkiem dobrze. Oznacza to relatywnie dużą odporność na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19.

W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa w Polsce obniżyła się bowiem jedynie o 2,1%, wobec jej spadku w całej UE o 8%, a w strefie euro – o 8,7% W czterech największych krajach UE spadek produkcji był dwucyfrowy, a nieco niższe spadki dotknęły kraje Grupy Wyszehradzkiej (oprócz Polski). Lepsze wyniki niż Polska uzyskały tylko Malta (-0,3%) i Łotwa (-1,7%), ale udział przemysłu w ich gospodarkach jest dwakroć mniejszy niż w naszym kraju.

Pomogły skuteczna pomoc publiczna i eksport

Niewielki spadek produkcji przemysłowej w Polsce był następstwem dwóch czynników: zminimalizowania spadku krajowego popytu konsumpcyjnego, w znacznej mierze dzięki działaniom osłonowym dla przedsiębiorców i pracowników finansowanych ze środków publicznych, a także dobrych wyników w eksporcie, zwłaszcza wyrobów przemysłu spożywczego i niektórych branż przemysłu elektromaszynowego. Rezultaty te znacząco ograniczyły spadek PKB Polski w ub.r.

O ile w całej UE spadek produkcji przemysłowej obniżył dynamikę PKB o 1,4 pkt. proc., o tyle w Polsce ten efekt nie osiągnął 0,5 pkt. proc. Wpływ na to miały nie tylko dobre wyniki samego przemysłu, ale także relatywnie wysoki jego udział w tworzeniu PKB (21,7% wobec 17,6% przeciętnie w UE, według danych za 2019 r.). Największy uszczerbek dla tempa wzrostu PKB ze strony przemysłu odnotowały Niemcy oraz Czechy i Słowacja, straty krajów południa Europy, z racji niższego zaangażowania ich gospodarek w produkcję przemysłową, były relatywnie mniejsze.

W podziale na główne grupowania przemysłowe najbardziej ucierpiała w ubiegłym roku produkcja dóbr kapitałowych (w UE spadek o 12,9%, a w strefie euro o 13,3%). W Hiszpanii, Niemczech, we Włoszech i Francji odnotowano nawet dwucyfrowe spadki. W Polsce obniżka była wyraźnie mniejsza – ok. 9% Blisko 7-procentowe spadki dotknęły unijną produkcję dóbr zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych trwałego użytku, podczas gdy w Polsce w obu tych działach odnotowano wzrosty (odpowiednio o 3,2% i 0,8%). Tylko w zakresie dóbr związanych z energią produkcja w Polsce obniżyła się nieco bardziej niż ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: