Bankowość i Finanse | Gospodarka | Brexit w polskiej optyce

BANK 2020/09

Tradycyjnie przychylny stosunek Polaków do Wielkiej Brytanii może zaskakiwać. Tymczasem, kiedy oceniać go z perspektywy wielkiej polityki, to łatwo zauważyć, że o jego zaistnieniu – datowanym od dawna – przesądzają takie czynniki, jak podobnie stanowczy stosunek obu państw do europejskiego bezpieczeństwa, w tym – współcześnie – do statusu NATO oraz konieczności jego odpowiedniego finansowania. W tej sytuacji oczywiste wydaje się stwierdzenie, że wyjście UK z Unii martwi Polaków.

Fot. ink drop/stock.adobe.com

Tradycyjnie przychylny stosunek Polaków do Wielkiej Brytanii może zaskakiwać. Tymczasem, kiedy oceniać go z perspektywy wielkiej polityki, to łatwo zauważyć, że o jego zaistnieniu – datowanym od dawna – przesądzają takie czynniki, jak podobnie stanowczy stosunek obu państw do europejskiego bezpieczeństwa, w tym – współcześnie – do statusu NATO oraz konieczności jego odpowiedniego finansowania. W tej sytuacji oczywiste wydaje się stwierdzenie, że wyjście UK z Unii martwi Polaków.

Zaniepokojenie budzi także fakt, że brexit stanowi w istocie proces odwrotny do wieloletnich zabiegów, podejmowanych przez Polskę w celu przystąpienia do Unii Europejskiej. Nasz kraj został jej członkiem w maju 2004 r., na mocy traktatu podpisanego w Atenach w kwietniu 2003 r., spodziewając się z tego tytułu poważnych korzyści, także tych o charakterze strategicznym. Tymczasem Wielka Brytania, rozczarowana brakiem dostatecznych korzyści w rezultacie członkostwa w UE, opuszcza ją po 46 latach funkcjonowania w jej strukturach. Paradoks czy signum temporis?

Trudno to dzisiaj ocenić. Jest jednak oczywiste, że Polska, jak inne państwa UE, przygotowuje się do tego wydarzenia. Wszystko bowiem wskazuje, że okres przejściowy obecności Wielkiej Brytanii ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: