Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Luksus nowej normalności

BANK 2021/05

Przyśpieszający proces szczepień pozwala analitykom coraz częściej snuć wizje, jak funkcjonować będzie postpandemiczny świat. Choć prognozy każą spoglądać w przyszłość z dużym optymizmem, to niepokojącym sygnałem są coraz szybciej pogłębiające się nierówności społeczne. Dla wielu nowa normalność może okazać się jedynie dobrem luksusowym.

gospodarka globalna
Fot. stock.adobe.com/lily

Przyśpieszający proces szczepień pozwala analitykom coraz częściej snuć wizje, jak funkcjonować będzie postpandemiczny świat. Choć prognozy każą spoglądać w przyszłość z dużym optymizmem, to niepokojącym sygnałem są coraz szybciej pogłębiające się nierówności społeczne. Dla wielu nowa normalność może okazać się jedynie dobrem luksusowym.

Maksymilian Stefański
Analityk ekonomiczny, absolwent ekonomii oraz międzynarodowego programu CEMS MIM Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy w ramach najnowszej prognozy „World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries” istotnie zwiększył swoje oczekiwania dotyczące wzrostu globalnej gospodarki z 5,5% na 6% w bieżącym roku oraz z 4,2% na 4,4% w 2022 r. Jak wskazują analitycy, potencjalny spadek PKB odnotowany w ub.r. mógłby być nawet trzykrotnie wyższy, gdyby nie wdrożone w odpowiednim czasie programy fiskalne. „Dzięki bezprecedensowej reakcji politycznej recesja wywołana pandemią prawdopodobnie pozostawi po sobie mniejsze blizny niż światowy kryzys finansowy z 2008 r. Jednakże gospodarki rynków wschodzących oraz kraje rozwijające się o niskich dochodach zostały bardziej dotknięte skutkami recesji i oczekuje się, że poniosą większe straty w perspektywie średnioterminowej” – podkreślają eksperci.

Kraje rozwinięte mają w tym roku rosnąć znacznie szybciej niż cała Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Azja Środkowa oraz Afryka Subsaharyjska. Ponadto autorzy raporty szacują, iż skumulowany dochód per capita w krajach rozwijających się, z wyłączeniem Chin, w latach 2020–2022 będzie o 22% niższy niż potencjalny, niedotknięty skutkami pandemii.

Gospodarka na wyższym biegu

Już dziś nowa normalność jest postrzegana jako ogromna szansa pozwalająca przedefiniować gospodarczą rzeczywistość na wiele najbliższych lat. Jak wskazuje najnowszy raport McKinsey Global Institute: „Will productivity and growth return after the COVID‑19 crisis?”, istnieje ogromny potencjał, aby w ciągu najbliższych czterech lat zwiększyć roczny wzrost produktywności o około jeden punkt procentowy. Oznaczałoby to ponad dwukrotne zwiększenie tempa wzrostu produktywności w stosunku do stanu sprzed kryzysu i w efekcie wzrost PKB per capita od ok. 1500 USD w Hiszpanii do nawet ok. 3500 USD w Stanach Zjednoczonych. „Presja związana z pandemią zmusiła wiele przedsiębiorstw do zwiększenia wydajności, ponownego przemyślenia swoich produktów, modeli biznesowych i operacyjnych, a także do większej zwinności – wszystkie te czynniki mogą potencjalnie przyczynić się do szybszego wzrostu wydajności” – twierdzą analitycy.

Podkreślają oni także, iż wzrost ten znacząco różnić się będzie dla poszczególnych sektorów gospodarki – od spodziewanego najwyższego skoku w służbie zdrowia i budownictwie, po nieco ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: