Bankowość i Finanse | Gospodarka | Regulowanie gospodarki cyfrowej

BANK 2021/01

W roku 2020 w błyskawicznym tempie rozwijała się gospodarka cyfrowa. Działo się to na całym świecie, do czego istotnie przysłużyła się pandemia COVID-19. Sektor IT na tle innych branż wyróżnia się doskonałymi wynikami. Wielu polityków i ekonomistów postuluje zatem objęcie go większą kontrolą, wskazując przy tym, że jego opodatkowanie jest zdecydowanie nieadekwatne do obecnej sytuacji branży.

Fot. Molnia/stock.adobe.com

W roku 2020 w błyskawicznym tempie rozwijała się gospodarka cyfrowa. Działo się to na całym świecie, do czego istotnie przysłużyła się pandemia COVID-19. Sektor IT na tle innych branż wyróżnia się doskonałymi wynikami. Wielu polityków i ekonomistów postuluje zatem objęcie go większą kontrolą, wskazując przy tym, że jego opodatkowanie jest zdecydowanie nieadekwatne do obecnej sytuacji branży.

Coraz więcej transakcji handlowych przenosi się do internetu, a gospodarka cyfrowa wkracza już na każdy obszar tradycyjnej. Dzięki temu firmy łatwiej docierają z ofertą do klientów, zapewniając im przy tym szerszy wybór towarów. Poprzez sieć potencjalni nabywcy otrzymują informacje o produktach, usługach i ich cenach, co niewątpliwie stymuluje konkurencję. Pomimo bezspornych korzyści cyfrowa gospodarka niesie też potencjalne zagrożenia – tak dla obywateli, jak i firm.

Warto tu przywołać wyrok TSUE z września minionego roku, w którym po raz pierwszy dokonał wykładni rozporządzenia UE ustanawiającego „neutralność internetu”. Chodziło o traktowanie ruchu w sieci w sposób niedyskryminacyjny i uniemożliwiający providerowi faworyzowanie określonych aplikacji i usługodawców, np. przez oferowanie korzystania z niektórych usług przez abonenta bez zużywania jego puli transferu danych. To może powodować, że będzie on korzystał w większym stopniu z usług i aplikacji objętych taką możliwością niż z oferty konkurencji, nawet gdyby ta była obiektywnie lepsza. Rozstrzygnięcie dotyczyło węgierskiej spółki Telenor, która oferowała usługę dostępu do sieci z tzw. taryfą zerową. W orzeczeniu powołano się na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii.

Ustawy cyfrowe

Komisja Europejska pracuje nad nowym pakietem ustaw o usługach cyfrowych (Digital Services Act). Celem przygotowywanych regulacji jest unowocześnienie obecnych ram prawnych dla tej branży, poprzez przyjęcie jasnych zasad, określających obowiązki dostawców usług cyfrowych odnośnie przeciwdziałania zagrożeniom, na jakie narażeni są ich użytkownicy, a także ochrony ich praw. Jednolite regulacje prawne powinny wykreować nowoczesny system współpracy w kwestii nadzoru platform, jak również gwarantować skuteczne egzekwowanie przepisów. W konsultacjach, które trwały do 8 września 2020 r. uczestniczyli obywatele UE i organizacje pozarządowe, również spoza Europy. 15 grudnia ub.r. projekt nowych przepisów został przekazany do Parlamentu i Rady UE.

W lipcu ub.r. KE opublikowała przepisy penalizujące niektóre nieuczciwe praktyki, takie jak nieuzasadnione zawieszenie konta czy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: