Bankowość i Finanse | Gospodarka | Wobec nowej równowagi – transatlantycki format z COVIDEM-19 w tle

BANK 2020/09

Rzadko które relacje międzynarodowe budzą współcześnie tak wiele rozczarowań i nadziei jednocześnie jak stosunki transatlantyckie. Stan permanentnej niepewności co do wektora zmian we wzajemnych kontaktach Ameryka-Europa, trwający z górą ostatnie osiemdziesiąt lat, jest o tyle zastanawiający, że w potocznym odbiorze relacje te należą do dość stabilnych i zasadniczo przyjaznych. Obaj aktorzy wykreowali wszak główną wspólnotę bezpieczeństwa w systemie międzynarodowym zaledwie na podstawie dwóch głównych dokumentów, którymi są Traktat Północnoatlantycki (NATO, 1949) oraz Deklaracja Transatlantycka (TAD, 1990).

Tymczasem, jak pisał w początkach lat 80. XX w. Josef Joffe, relacje UE–USA, które – zdawałoby się – powinny być przykładem silnego partnerstwa, przez lata ograniczają się do formuły „nieustannego kryzysu”. Do problemów na linii Ameryka–Europa zalicza się, obok sporów dotyczących finansowania NATO, szereg niezrealizowanych wspólnych handlowych inicjatyw czy takie elementy destabilizacji jak przewartościowania na świecie z nową rolą Chin włącznie.

Konflikt i synergia

Źródłem transatlantyckiej dysharmonii jest zarówno współzawodnictwo UE i USA o pozycję w systemie międzynarodowym, jak i zróżnicowane podejście do paradygmatu funkcjonowania w tym systemie. Kontrowersje zaznaczyły się szczególnie wyraźnie w odniesieniu do spraw handlu w początkach lat 80. XX w. O&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: