Bankowość i finanse | INSTYTUCJE FINANSOWE WEDŁUG KLIENTÓW | Duży kredyt zaufania dla polskiego sektora finansowego

BANK 2022/07

Polacy wykazują się wysokim poziomem lojalności wobec instytucji finansowych. Kolejnym potwierdzeniem tego faktu są wyniki najnowszej edycji „Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK”. Ponad trzy czwarte z przeszło 2,5 tys. konsumentów, oceniających dostawców usług finansowych, korzysta z usług tylko jednego banku. Jeszcze wyższy jest poziom satysfakcji z dotychczasowej oferty – aż 86% respondentów uważa bank, z którego korzysta za instytucję godną polecenia, zaś migrację do innego rozważa jedynie 7% .

Dłonie, lina, ludzie
Fot. Hurca!/stock.adobe.com

Polacy wykazują się wysokim poziomem lojalności wobec instytucji finansowych. Kolejnym potwierdzeniem tego faktu są wyniki najnowszej edycji „Rankingu Banków Miesięcznika Finansowego BANK”. Ponad trzy czwarte z przeszło 2,5 tys. konsumentów, oceniających dostawców usług finansowych, korzysta z usług tylko jednego banku. Jeszcze wyższy jest poziom satysfakcji z dotychczasowej oferty – aż 86% respondentów uważa bank, z którego korzysta za instytucję godną polecenia, zaś migrację do innego rozważa jedynie 7% .

Obecne badanie cieszyło się znacznie większą popularnością aniżeli jego edycja sprzed roku. Liczba respondentów zwiększyła się o ponad tysiąc. Większość, bo niemal 65% badanych stanowili mieszkańcy miast, zarazem jednak udział przedstawicieli największych metropolii (ponad 200 tys. ludności) obniżył się niemal dwukrotnie w zestawieniu z poprzednią edycją, osiągając wartość 15,8%. Wzmocniła się natomiast, i to aż o 8 pkt. proc., reprezentacja osób zamieszkujących obszary wiejskie.

Równocześnie o 10 pkt. proc. obniżył się udział uczestników legitymujących się dyplomem uczelni. Podobnie jak w badaniu poprzednim, więcej odpowiedzi napłynęło od kobiet aniżeli mężczyzn, proporcja pod tym względem pozostała na poziomie 60:40. Jak już wspomniano, dominującą grupą byli klienci wierni tylko jednej instytucji finansowej (76,4% wskazań), na drugiej pozycji znalazły się osoby posiadające produkty dwóch banków (16,7% odpowiedzi). Zaledwie co setny uczestnik badania deklarował, iż korzysta z usług pięciu lub większej liczby podmiotów. Liczby te uzmysławiają zarazem, iż odsetek Polaków wiernych jednemu bankowi rośnie – w badaniu przeprowadzonym 12 miesięcy wcześniej taką postawę deklarowało niespełna 64% badanych.

Rośnie przywiązanie klientów

Tak duży odsetek osób, którym w zupełności wystarcza oferta jednego dostawcy produktów finansowych, koreluje z równie wysokim poziomem zadowolenia z dotychczasowej obsługi. Aż 86% respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie „Czy poleciłbyś swój bank innym?”, przy czym 34% stwierdziło: „Zdecydowanie tak”. W obu przypadkach odnotowano poprawę o kilka procent w porównaniu z ankietą ubiegłoroczną, co pozwala wysnuć wniosek, iż okres pandemii poprawił i tak pozytywne postrzeganie instytucji finansowych przez Polaków.

Źródło tabel i wykresów: ankieta Działu Marketingu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Zaledwie 6% uczestników badania było na tyle nieusatysfakcjonowanych z aktualnego dostawcy usług bankowych, że nie byliby skłonni rekomendować go swym bliskim, a kolejnych 8% nie miało w tej kwestii sprecyzowanej opinii.

Źródło tabel i wykresów: ankieta Działu Marketingu Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Źródło tabel i wykresów: ankieta Działu Marketingu Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Źródło tabel i wykresów: ankieta Działu Marketingu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: