Bankowość i Finanse | Kredyty | Sejm przywrócił możliwość kredytowania rolników

BANK 2022/02

Uwaga opinii społecznej w styczniu koncentrowała się na nowelizacji przepisów wchodzących w skład Polskiego Ładu, tymczasem równolegle Sejm procedował przepisy o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania polskiego rynku agro. Po wysłuchaniu pozytywnej rekomendacji komisji, niższa izba parlamentu niemal jednomyślnie uchwaliła nowelę „Kodeksu postępowania cywilnego” w części dotyczącej wyłączenia spod egzekucji zwierząt i przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne.

Fot. j-mel/stock.adobe.com

Uwaga opinii społecznej w styczniu koncentrowała się na nowelizacji przepisów wchodzących w skład Polskiego Ładu, tymczasem równolegle Sejm procedował przepisy o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania polskiego rynku agro. Po wysłuchaniu pozytywnej rekomendacji komisji, niższa izba parlamentu niemal jednomyślnie uchwaliła nowelę „Kodeksu postępowania cywilnego” w części dotyczącej wyłączenia spod egzekucji zwierząt i przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne.

Materia ta była wcześniej uregulowana w stosownym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Ten akt prawny nie uwzględniał znacznej części postulatów wysuwanych przez zainteresowane środowiska, również tych, które konsekwentnie zgłaszali do resortu rolnictwa i rozwoju wsi reprezentanci Związku Banków Polskich. Pomimo tak powszechnej krytyki wspomnianych przepisów, zostały one niemal w całości przeniesione do kodeksu postępowania cywilnego podczas nowelizacji tej ustawy, podpisanej przez Prezydenta RP w grudniu 2021 r.. Nie dość, że utrzymano dotychczasowe regulacje rozporządzenia ministra sprawiedliwości w części definiującej przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji, to równocześnie zniesiono zapis mówiący o zniesieniu wyłączeń spod egzekucji w przypadkach, kiedy jest ona prowadzona względem całego gospodarstwa. W zamyśle wnioskodawców takie rozwiązanie chronić miało właścicieli gospodarstw, jednak nie wzięto pod uwagę, że w takim stanie prawnym banki utraciły realną możliwość ustanawiania zabezpieczeń na majątku rolnika, co przecież stanowi obowiązek instytucji finansowych, przewidziany w „Prawie bankowym”.

Wspólnymi siłami przyjęto obopólnie korzystne rozwiązanie

Konsekwencją przyjętych rozwiązań prawnych było faktyczne uniemożliwienie efektywnego finansowania sektora agro przez banki. Jeszcze w grudniu minionego roku, a więc niezwłocznie po ogłoszeniu zmian w „Kodeksie postępowania cywilnego”, problem ten przedstawił wicepremierowi, ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Henrykowi Kowalczykowi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Uzyskał wówczas odpowiedź, że ustawowy kształt regulacji to wynik oczekiwań rolników.

W efekcie kolejnych spotkań i rozmów z udziałem przedstawicieli banków zrzeszających, obu zrzeszeń oraz izb reprezentujących sektor bankowy, co było reakcją na coraz liczniejsze sygnały napływające w tej sprawie z terenu (by ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: