Bankowość i Finanse | Kronika – październik 2020

BANK 2020/10

KADRY

Rada Nadzorcza Banku Pocztowego delegowała ­Michała Leskiego, jej sekretarza, do czasowego wykonywania obowiązków prezesa zarządu.

Nowym wiceprezesem zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego został Artur Mikołajczyk – specjalista w zakresie digitalizacji i procesów cyfrowej transformacji podmiotów finansowych.

Do zarządu Esaliens TFI dołączył Norbert Talarczyk, wzmacniając spółkę w zakresie sprzedaży i dystrybucji funduszy inwestycyjnych. Wcześniej pracował w Skarbcu TFI.

Przez trzy najbliższe miesiące obowiązki prezesa zarządu mPay i jednocześnie dyrektora ds. marketingu będzie pełnił Andrzej Basiak – prezes zarządu grupy LEW, inwestora strategicznego w mPay.

WYDARZENIA

ING Bank Śląski otrzymał nagrodę Best Mobile Banking App w konkursie World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks in Central & Eastern Europe 2020. Organizatorem konkursu jest międzynarodowy magazyn „Global Finance”.

UOKiK nałożył kary finansowe w wysokości: 26,6 mln zł na BNP Paribas Bank Polska, 10,5 mln zł na Bank Millennium oraz 23,6 mln zł na Santander Bank Polska – za niedozwolone klauzule dotyczące zasad ustalania kursów walut, na podstawie których naliczane są raty kredytów indeksowanych m.in. do euro i franka szwajcarskiego.

ING Bank Śląski wraz z trzema innymi bankami udzielił finansowania na kwotę 553 mln zł na budowę Farmy Wiatrowej Dębsk (Grupa Polenergia) o mocy 121 MW. Inwestycja zapewni blisko 50-proc. wzrost mocy w segmencie lądowych farm wiatrowych.

PZU przekazał Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1,3 mln zł na zakup specjalistycznego sprzętu do zabiegu perfuzji wątroby. Operacja ta pomaga przeciwdziałać skutkom niewydolności wątroby.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podpisała porozumienie z Centralnym Bankiem Armenii w sprawie negocjacji odkupienia 65% udziałów w giełdzie armeńskiej (AMX). Wstępna, szacunkowa wycena 100% udziałów AMX wynosi ok. 5,8 mln zł.

Tylko w I półroczu br. do Rzecznika Finansowego trafiło 416 wniosków o interwencję – dotyczyły nieautoryzowanych transakcji płatniczych. W całym 2019 r. takich wniosków było 612.

Rzecznik Finansowy złożył pozew w imieniu klienta BNP Paribas Banku Polska, któremu ten odmówił zwrotu pieniędzy, które zniknęły z konta w wyniku nieautoryzowanej transakcji płatniczej. To pierwszy jego pozew w tego typu sprawie.

Rzecznik Finansowy wezwał Provident Polska do zaniechania niezgodnej z prawem praktyki. Chodzi o usunięcie z umów pożyczek gotówkowych postanowień wyłączających obowiązek proporcjonalnego zwrotu części całkowitego kosztu pożyczki w razie przedterminowej jej spłaty.

Kraken, znana giełda kryptowalut, uzyskała, jako pierwszy podmiot tego typu w USA, licencję bankową.

Przychodzimy, odchodzimy leciuteńko na paluszkach…

Andrzej Polak – jako urzędnik państwowy od początku ustrojowej i gospodarczej transformacji na przełomie lat 80. i 90. XX stulecia aktywnie uczestniczył w tym procesie. Najpierw sprawując funkcję dyrektora w administracji rządowej, a następnie, w latach 1989–1990, kierując gabinetem Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

W 1991 r. przeszedł do sektora bankowego jako sekretarz komitetu organizacyjnego Bankowego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELBANK SA, w którym przez kolejne lata, będąc członkiem zarządu, odpowiadał za przygotowanie strategii i budowę sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sektora bankowego, w tym szybko rozwijającej się na początku lat 90. ubiegłego wieku sieci banków komercyjnych. Współtworzył koncepcję Zintegrowanego Systemu Dostępowego – infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej bankom świadczenie nowoczesnych usług elektronicznych, m.in. do obsługi kart płatniczych i elektronicznej wymiany dokumentów bankowych.

Jako dyrektor Zespołu Prezydialno-Organizacyjnego i IT w Związku Banków Polskich uczestniczył w pracach koncepcyjnych związanych ze zmianą struktury władz Związku, wprowadzoną przez Walne Zgromadzenie w 2010 r. Jego twórczą aktywność zawodową niespodziewanie przerwała podstępna choroba. Pomimo to do końca żywo interesował się sprawami środowiska, dzieląc jego troski i ciesząc się sukcesami.

Wszyscy, którzy spotkali na swojej drodze zawodowej Andrzeja Polaka, zapamiętają Go jako świetnego organizatora, wytrawnego negocjatora, człowieka wielkiej kultury i wiedzy, życzliwego ludziom, cenionego i szanowanego. Choć rodzinnie i zawodowo od lat realizował się w Warszawie, pozostał do końca swoich dni emocjonalnie związany z Trójmiastem a zwłaszcza rodzinnym Sopotem. Nigdy nie ma dobrego momentu na odejście i pożegnanie Bliskich i Przyjaciół ale zawsze jest dobry czas, by obejmować Ich serdecznymi myślami. Śmierć zwykle przychodzi nie w porę – za szybko, za nagle. Nie pyta, nie uprzedza…

Andrzej Polak spoczął na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie. Łącząc się w bólu z bliskimi, pozostajemy z dobrymi wspomnieniami i wdzięczną pamięcią. Żegnaj Przyjacielu!

TECHNOLOGIE

Wszystkie banki spółdzielcze z Grupy BPSBank BPS udostępniły swoim klientom Garmin Pay oraz Fitbit Pay. Usługi umożliwiają dokonywanie płatności mobilnych za pomocą zegarków typu smartwatch czy opasek typu fitness.

Klienci Banku Pekao SA mogą już dodawać karty debetowe Visa do Apple Pay. Usługa umożliwia szybkie płatności zbliżeniowe za pomocą urządzeń Apple, takich jak iPhone, Apple Watch czy iPad.

PKO BP uruchomił w IKO możliwość podłączenia kont z innych banków. W pierwszej kolejności umożliwiono podpinanie rachunków prowadzonych przez Santander Bank Polska, Alior Bank oraz Inteligo – informuje serwis prnews.pl.

Pasażerowie komunikacji miejskiej w Bydgoszczy – jako pierwsi w Polsce – mogą potwierdzać uprawnienia do przejazdu autobusem lub tramwajem na podstawie biletu okresowego zbliżeniową kartą płatniczą.

Do końca października MastercardCaritas Polska zainstalują jedenaście datkomatów na terenie całego kraju. Nowe urządzenia pozwolą na szybkie i wygodne przekazanie donacji na wybrany cel charytatywny Caritas w formie zbliżeniowej.

PRODUKTY

KIR w sierpniu br. przetworzył w systemie Elixir 158,9 mln transakcji o łącznej wartości 477,5 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 2,6 mln komunikatów o wartości 13,1 mld euro. Z kolei w systemie Express Elixir rozliczono 5,4 mln przelewów natychmiastowych, których wartość wyniosła 5,3 mld zł.

W I półroczu br. Polacy otrzymali prawie 20 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. Tylko z obowiązkowego OC komunikacyjnego wypłaty wyniosły 4,5 mld zł. Mimo że pandemia znacząco ograniczyła ruch pojazdów, odszkodowań z OC było niemal tyle samo, co przed rokiem.

TRENDY

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń–lipiec br. wyniósł 4,35 mld zł, co oznacza, że spadł o 52,1% rok do roku – poinformował Narodowy Bank Polski. W samym lipcu zysk wynosił 420 mln zł, czyli spadł o 73% r./r.

W lipcu br. banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom o 37% mniej kredytów w ujęciu liczbowym i o prawie 28% w ujęciu wartościowym w porównaniu z lipcem 2019 r. W porównaniu jednak do czerwca br. widoczny jest już dynamiczny wzrost w większości segmentów rynku.

Poczta Polska odnotowuje wzrost zainteresowania usługami cyfrowymi oraz płatnościami bezgotówkowymi. W porównaniu do danych z 2019 r., transakcji dokonywanych w Poczcie BLIKIEM było więcej o 123%, a liczba płatności dokonywanych kartą wzrosła o ok. 24%.

Odsetek osób, które deklarują posiadanie jakichkolwiek oszczędności spadł z 71% w grudniu 2019 r. do 68% na przełomie maja i czerwca br. Podobny spadek miał miejsce w innych krajach Europy (z 66 na 64%) – wynika z międzynarodowego badania „Finansowy Barometr ING”.

ZAGRANICA

Komisja Europejska planuje ujednolicenie elektronicznych systemów płatniczych. Odpowiednia unijna dyrektywa ma powstać w ciągu nadchodzących dwóch lat. Komisja jest co do zasady przekonana, że elektroniczne kanały płatnicze to absolutna przyszłość. Istotne jest przy tym, by płatności były dokonywane nie tylko w czasie rzeczywistym, ale by klienci odczuwali przy tym komfort i mieli jak najmniej kłopotów. W przypadku tego rodzaju płatności utrudnieniem są odrębne regulacje prawne w poszczególnych krajach członkowskich i stosowanie przez część z nich własnych systemów kartowych i płatniczych, niekoniecznie honorowanych w innych (niemieckie karty EC, francuskie carte bleu). Stąd, gdy obywatel kraju UE płaci elektronicznie w innych państwach członkowskich, musi korzystać z amerykańskiego pochodzenia globalnych systemów kartowych i platform płatniczych, które pobierają swoje prowizje. KE chciałaby to wszystko „zeuropeizować”, uczynić jednolicie prostym i tańszym.

Niemcy odzyskują w Szwajcarii pieniądze „wierchuszki” byłej NRD. To łącznie 150 mln franków szwajcarskich. 97 mln władze byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej zdeponowały w tym kraju za pośrednictwem jednej ze spółek handlu zagranicznego. Reszta to odsetki liczone od roku 2009. Do szwajcarskich sądów wystąpił niemiecki urząd do zadań specjalnych, wynikających ze zjednoczenia – jeszcze przed swoją likwidacją w 2001 r. Batalia sądowa trwała ponad 20 lat, dopiero teraz zapadło prawomocne orzeczenie. Powiernikiem pieniędzy jest obecnie szwajcarski bank Julius Baer, jako prawny następca banków, w których pieniądze przeleżały 30 lat.

Brytyjskie banki zaczynają zamykanie kont klientom z obszaru UE. Wysyłają one swoim klientom, głównie Brytyjczykom mieszkającym na terenie UE, zawiadomienia o zamknięciu ich kont z upływem tego roku. Czynią tak m.in. grupa Lloyds oraz Barclays i Coutts. W zawiadomieniach banki piszą, że od nowego roku nie będą już w stanie świadczyć wielu usług bankowych – i jeśli ktoś zamierza pozostawać rezydentem na obszarze UE, bądź przebywać tam przez dłuższy czas, powinien poszukać alternatywnych rozwiązań. Widać z tego, że brytyjskie banki szykują się już na bezumowny brexit i sytuację, gdy nie będą mogły oferować usług na terenie UE i osobom z UE na terenie Wielkiej Brytanii.

Apple Pay dla wszystkich banków? KE zamierza wymusić na firmie Apple możliwość sprzedaży technologii Apple Pay podmiotom zewnętrznym, przede wszystkim bankom. I to za rozsądne pieniądze. Umożliwiłoby to połączenie informatyczne aplikacji płatniczej amerykańskiego giganta z systemem informatycznym banku, który chciałby oferować swoim klientom także korzystanie z Apple Pay na wszystkie możliwe sposoby. Na razie Apple zawiera umowy z bankami na wykonywanie płatności Apple Pay z wydanych przez nie kart płatniczych, transakcje są jednak przeprowadzane przez bazę techniczną Apple. Decydująca jest tu biometryczna identyfikacja zleceń za pomocą chipa NFC wmontowanego w urządzenia firmy, do którego nie mają na razie dostępu podmioty zewnętrzne. Amerykański koncern nie chce modyfikować swojej infrastruktury, by umożliwić podłączanie się europejskich banków – motywując to obawą o bezpieczeństwo danych klientów. Tak naprawdę nie chce tracić prowizji, które nalicza od każdej transakcji. KE od czerwca prowadzi postępowanie antymonopolowe przeciwko Apple i liczy, że będzie to dodatkowa metoda nacisku na amerykańską firmę. Na razie władze Niemiec tak zmieniły prawo, by Apple pozostawiał w aplikacji Apple Pay otwarty interfejs, z którego mogą korzystać tamtejsze banki.

Udostępnij artykuł: