Bankowość i Finanse | Loża Komentatorów | Jak zniesienie restrykcji związanych z pandemią COVID-19 wpłynie na banki?

BANK 2022/04

Prezentowane opinie (zebrane w styczniu 2022 r.) stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo. (Oprac. kmor)

Prezentowane opinie (zebrane w styczniu 2022 r.) stanowią odzwierciedlenie prywatnych poglądów i nie wyrażają stanowiska żadnej z instytucji, z którymi ich autorzy są związani zawodowo. (Oprac. kmor)

Sławomir Grzybek
dyrektor Departamentu Business Intelligence, Biuro Informacji Kredytowej SA

Pandemia najbardziej dotknęła sektor bankowy w pierwszych jej miesiącach, w II kw. 2020 r., dramatycznie spadła wtedy akcja kredytowa. Po pierwszym szoku sektor bankowy zaczął wychodzić z zapaści sprzedaży kredytów. Bardzo dobrze radziły sobie kredyty ratalne, zwłaszcza mieszkaniowe, które w środowisku najniższych stóp procentowych w historii weszły w okres hossy. Jakość kredytów była dobra. Pod koniec 2021 r., wraz z nagłym i skokowym zaostrzeniem polityki monetarnej i szybkimi podwyżkami stóp procentowych, sytuacja zaczęła się zmieniać. Kredyty mieszkaniowe na pewno wyhamują i spodziewamy się, że w bieżącym roku ich sprzedaż będzie o kilkanaście procent niższa niż w roku ubiegłym. Sprzedaż kredytów gotówkowych powinna pozostać na podobnym poziomie, choć wyższe stopy procentowe na pewno nie będą sprzyjać konsolidowaniu kredytów, które wciąż mają duży udział w sprzedaży nowych pożyczek. Dobrze za to powinny sobie radzić kredyty ratalne na zakup towarów w sklepach stacjonarnych i w internecie.

Zdolność kredytowa konsumentów, przy wyższym oprocentowaniu kredytów oraz wyższych kosztach życia, zostanie wystawiona na próbę. Dotyczy to tak nowych klientów, jak i portfela kredytów już zaciągniętych. Może nastąpić pogorszenie się jakości kredytów. Sytuacja na rynkach finansowych jest bardzo dynamiczna. Pandemia, zacieśnienie polityki monetarnej, wojna przy wschodniej granicy Polski. Wszystkie te czynniki na pewno wpłyną na zmianę wielkości akcji kredytowej, mogą także wpłynąć na jakość portfela kredytów.

Marcin Kujawski
ekonomista w BNP Paribas Banku Polska

Znoszenie obostrzeń pandemicznych to przede wszystkim możliwość przywrócenia normalności w operacyjnym funkcjonowaniu banków. Na przestrzeni ostatnich miesięcy instytucje te musiały przystosować się do działania w warunkach pandemii, co oznaczało np. wdrożenie możliwości zdalnej pracy czy zmiany w kanałach komunikacji wewnętrznej. Choć zapewne część rozwiązań uruchomionych po wybuchu pandemii COVID-19 pozostanie w bankach na stałe, mniej restrykcyjne regulacje dotyczące chociażby dystansu społecznego sprawią, że ponownie większą rolę odgrywać zaczną bezpośrednie kontakty międzyludzkie.

Znoszenie obostrzeń będzie także wpływać na sytuację makroekonomiczną. Mniejsze restrykcje powinny wspierać aktywność gospodarczą. Trzeba tu jednak podkreślić, że w momencie kiedy wydawało się, że w końcu pandemia przestaje widocznie oddziaływać na wzrost gospodarczy, agresja Rosji na Ukrainę spowodowała pojawienie się nowego czynnika ryzyka dla perspektyw dynamiki PKB. Zdjęcie ograniczeń zwią...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: