Bankowość i Finanse. Monitor Bankowy: Istotne spadki prognoz gospodarczych

BANK 2020/01

Analiza sektora bankowego, jego perspektyw oraz zachodzących zmian pozwala przewidzieć możliwe w przyszłości trendy, wskazuje też potencjalne zagrożenia. Co miesiąc przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych sektora. Na podstawie odpowiedzi z przeprowadzanych ankiet powstaje Monitor Bankowy – swoisty indeks koniunktury w polskiej bankowości.

Monitor Bankowy

Analiza sektora bankowego, jego perspektyw oraz zachodzących zmian pozwala przewidzieć możliwe w przyszłości trendy, wskazuje też potencjalne zagrożenia. Co miesiąc przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych odpowiadają na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych sektora. Na podstawie odpowiedzi z przeprowadzanych ankiet powstaje Monitor Bankowy – swoisty indeks koniunktury w polskiej bankowości.

W listopadowym pomiarze Monitora Bankowego zwraca uwagę tendencja spadkowa głównego wskaźnika badania oraz pogorszenie wyników we wszystkich analizach dotyczących prognoz makroekonomicznych. Najnowsze badanie koniunktury bankowej 2019 r. przyniosło kolejny spadek głównego wskaźnika – Indeksu PENGAB. W listopadzie ub.r. wskaźnik ten odnotował poziom 20,2 pkt. (patrz  wykres 1) i zmniejszył swoją wartość o 1,1 pkt. – podobnie jak w przypadku badania w październiku, głównie za sprawą niższej oceny prognoz. Łącznie w ciągu dwóch miesięcy wskaźnik prognoz obniżył się o 6,7 pkt. (w listopadzie o 3,6 pkt.). 

Indeks PENGAB. Źródło: Kantar TNS na zlecenie ZBP

Na szczególną uwagę w przypadku indeksów szczegółowych zasługuje prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej – tak słabych wyników wszystkich trzech wskaźników, a więc sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju, nie obserwowaliśmy od lat. Zwraca również uwagę kilkudziesięcioprocentowy spadek tych wskaźników w porównaniu do analizy z 2018 r. – Zauważono wyraźny spadek aktywności na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych, jednak w ujęciu miesięcznym poprawę odnotowano dla depozytów bieżących przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, a także kredytów inwestycyjnych – podkreśla dr Marcin Idzik z firmy Kantar.

Trend spadkowy kredytów gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych spadł w perspektywie miesiąca o 8 pkt. i w listopadzie ub.r. wynosił 10 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych zmniejszyło się o 8 pkt., a w przedziale 12-miesięcznym spadło o 9 pkt. (patrz wykres 2). Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych w porównaniu do analizy październikowej spadło o 10 pkt., a rok do roku było niższe o 7 pkt. W przypadku kredytów konsumenckich zarówno wskaźniki bieżące, jak i prognozy od kilku miesięcy charakteryzują ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: