Bankowość i Finanse | Ochrona Środowiska | Pragmatycznie i praktycznie – tak banki wspierają gospodarkę niskoemisyjną

BANK 2022/04

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji branży energetycznej, stanowi jeden z priorytetów polityki unijnej na nadchodzące lata. W realizacji tych ambitnych zamierzeń istotna rola przypadnie bankom, które dysponują bogatym doświadczeniem zarówno w sferze finansowania niskoemisyjnej gospodarki, jak i innych proekologicznych działań.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji branży energetycznej, stanowi jeden z priorytetów polityki unijnej na nadchodzące lata. W realizacji tych ambitnych zamierzeń istotna rola przypadnie bankom, które dysponują bogatym doświadczeniem zarówno w sferze finansowania niskoemisyjnej gospodarki, jak i innych proekologicznych działań.

Zaangażowanie sektora finansowego na rzecz ochrony środowiska obejmuje trzy zasadnicze obszary. Pierwszym jest finansowanie odnawialnych źródeł energii – tak na zasadach komercyjnych, jak i z wykorzystaniem środków dostępnych w ramach publicznych programów pomocowych. Do drugiego zaliczyć można produkty ukierunkowane na wspieranie działań proekologicznych, poczynając od termomodernizacji budynków poprzez ograniczanie zużycia tworzyw sztucznych aż po odzyskiwanie i recykling odpadów. Ostatnim, acz nie mniej ważnym obszarem aktywności banków w dziedzinie ekologii są kampanie społeczne i edukacyjne, promujące eko postawy i ukazujące korzyści, wynikające z poprawy stanu środowiska .

Dla dużych farm…

Oferta polskich banków w zakresie finansowania OZE dedykowana jest i prosumentom i dużym spółkom, realizującym rozległe inwestycje w rodzaju parków wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Katarzyna Ewert-Gandzel, starszy specjalista w Departamencie Komunikacji Korporacyjnej PKO Banku Polskiego wymienia kilka projektów, które w minionym roku uzyskały wsparcie banku. Należy do nich m.in. Park Wiatrowy Baranów-Rychtal, którego uruchomienie przewidziano na rok 2023. Inwestycja przewiduje budowę ogółem 11 turbin wiatrowych o łącznej mocy 42,6 MW. Umowa pomiędzy realizującą przedsięwzięcie firmą z grupy VSB a PKO Bankiem Polskim zawarta została w grudniu ub.r. i opiewa na 228,6 mln zł.

Niemal równolegle bank, w ramach konsorcjum kilku instytucji finansowych, parafował umowę finansowania Farmy Wiatrowej Grabowo. Projekt, realizowany przez firmę Polenergia, obejmuje 20 turbin wiatrowych o łącznej mocy 44 MW, które zaczną wytwarzać prąd pod koniec przyszłego roku. Spośród 216 mln zł, wyłożonych na tę inicjatywę przez wspomniane konsorcjum, 72 mln pochodzą z największego polskiego banku.

Kolejne inwestycje OZE, współkredytowane przez tę instytucję, to budowa jednej z największych farm słonecznych na terenie Polski przez spółkę PAK PCE Fotowoltaika, należącą do Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin czy też portfel OZE niezależnego producenta energii Qiar. – Finansowanie o wartości 479 mln zł (105 mln euro) zostało przeznaczone na budowę portfela czterech projektów wiatrowych i 29 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 106 MW, które wygrały aukcje OZE – wskazuje przedstawicielka PKO Banku Polskiego.

Tak duże kontakty realizowane są też przy wsparciu finansowym ING Banku Śląskiego. Michał Szalast-Dao Quy, Relationship Manager w tej instytucji, wymienia umowę z grupą R. Power Renewables, w której bank uczestniczy jako członek konsorcjum. Projekt obejmuje budowę szeregu elektrowni fotowoltaicznych, których moc osiągnąć ma 299 MWp. – Łączna kwota finansowania to  864 mln zł, co stanowi największą jak dotąd transakcję tego typu w Polsce – zaznacza przedstawiciel banku.

Aktywność instytucji finansowych w sferze finansowania dużych inwestycji OZE nie ogranicza się tylko do akcji kredytowej. – Nasz bank aktywnie uczestniczy w budowaniu sektora OZE w Polsce, m.in. poprzez oferowanie i organizację emisji obligacji zrównoważonego rozwoju. Jako pierwszy brał udział w największych i najbardziej złożonych projektach ESG w Polsce i uczestniczył w wiodących, benchmarkowych emisjach ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: