Bankowość i Finanse | PENGAB | Bankowcy bardziej optymistyczni

BANK 2020/06

Po dwóch miesiącach znaczących spadków następuje poprawa koniunktury bankowej. Tak przynajmniej wynika ze wskaźnika PENGAB. Nastroje wśród bankowców są jednak dalekie od norm utrzymujących się przed okresem pandemii.

Monitor Bankowy

Po dwóch miesiącach znaczących spadków następuje poprawa koniunktury bankowej. Tak przynajmniej wynika ze wskaźnika PENGAB. Nastroje wśród bankowców są jednak dalekie od norm utrzymujących się przed okresem pandemii.

Wnajnowszym pomiarze, zrealizowanym między 5 a 24 maja, zauważono poprawę nastrojów, jednak nastąpiło to po dwóch miesiącach najgłębszej korekty w historii badania. W marcu główny indeks koniunktury odnotował największy w historii badania spadek, kwietniowy pomiar trend ten umocnił. Dopiero majowe wyniki wniosły nieco optymizmu. Choć jednak indeks PENGAB wzrósł o ponad 27 pkt., to i tak wyniósł -23,4 pkt., a od poziomów sprzed roku był niższy o 51,6 pkt. To pokazuje, jak głębokie były spadki notowane w marcu i kwietniu br. (patrz wykres 1).

Wyczekiwana korekta

Wzrost związany był zarówno z lepszymi wynikami wskaźnika ocen, jak i prognoz. Zdecydowanie lepsze były przewidywania sześciomiesięczne odnoszące się do rynku bankowego – zarówno w przypadku kredytów mieszkaniowych, jak i konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych zanotowano kilkudziesięcioprocentowy przyrost indeksów. – Odnotowane wartość stanowią przesłankę do poprawy odczytów w kolejnych miesiącach. Poprawa bieżącej aktywności klientów obejmuje wszystkie monitorowane rynki, z wyjątkiem kredytów mieszkaniowych. Trzymiesięczne oraz sześciomiesięczne indeksy prognostyczne także odnotowały istotne wzrosty. Oznaki powrotu optymizmu, widoczne są również w sześciomiesięcznych prognozach sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju – podkreśla twórca badania dr Marcin Idzik z Kantar.

Majowe wzrosty wynikają z tzw. niskiej bazy odczytów z poprzednich miesięcy. Pomimo poprawy notowań daleko jeszcze do aktywności sprzed pandemii. Na dodatek bankowcy przewidują, że długookresowo wpływać ona będzie na polską oraz światową gospodarkę.

Kredyty i oszczędności gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych spadł o 2 pkt. i w maju wynosi -57 pkt. Saldo ocen na rynku kredytów konsumpcyjnych było natomiast wyższe o 2 pkt., jednak rok do roku zmniejszyło się aż o 111 pkt. Bilans not dla rynku kredytów ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: