Bankowość i Finanse | PENGAB | Wyraźne pogorszenie koniunktury z negatywną perspektywą

BANK 2020/05

Monitor Bankowy

Odnotowano największe spadki ocen koniunktury sektora bankowego od chwili rozpoczęcia badań, czyli od roku 1993. Po trosze i dlatego, że przeprowadzono je w czasie, gdy poziom niepewności związany z rozwojem epidemii w Europie istotnie wzrastał.

Na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych rynku odpowiadają co miesiąc przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych. Analiza sytuacji sektora, jego perspektyw oraz zachodzących zmian umożliwia prognozowanie trendów i precyzowanie potencjalnych zagrożeń. Na podstawie odpowiedzi z przeprowadzanych ankiet twórcy badania tworzą „Monitor Bankowy” oraz opracowują jego główny indeks – wskaźnik PENGAB. Inicjując je, wyszli z założenia, że banki są nie tylko ważnym, ale i newralgicznym obszarem gospodarki, który odzwierciedla wyniki aktywności ekonomicznej tak przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych

Najniższe wartości od początku realizacji pomiarów

Czynnikiem najsilniej determinującym najnowszy pomiar koniunktury bankowej był wpływ epidemii na gospodarkę. Według Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich, wyniki badań wskazują na realny spadek ocen głó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: