Bankowość i Finanse | PENGAB | Wyraźne pogorszenie koniunktury z negatywną perspektywą

BANK 2020/05

Odnotowano największe spadki ocen koniunktury sektora bankowego od chwili rozpoczęcia badań, czyli od roku 1993. Po trosze i dlatego, że przeprowadzono je w czasie, gdy poziom niepewności związany z rozwojem epidemii w Europie istotnie wzrastał.

Monitor Bankowy

Odnotowano największe spadki ocen koniunktury sektora bankowego od chwili rozpoczęcia badań, czyli od roku 1993. Po trosze i dlatego, że przeprowadzono je w czasie, gdy poziom niepewności związany z rozwojem epidemii w Europie istotnie wzrastał.

Na pytania dotyczące kondycji i możliwości rozwojowych rynku odpowiadają co miesiąc przedstawiciele ponad 120 placówek bankowych. Analiza sytuacji sektora, jego perspektyw oraz zachodzących zmian umożliwia prognozowanie trendów i precyzowanie potencjalnych zagrożeń. Na podstawie odpowiedzi z przeprowadzanych ankiet twórcy badania tworzą „Monitor Bankowy” oraz opracowują jego główny indeks – wskaźnik PENGAB. Inicjując je, wyszli z założenia, że banki są nie tylko ważnym, ale i newralgicznym obszarem gospodarki, który odzwierciedla wyniki aktywności ekonomicznej tak przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych

Najniższe wartości od początku realizacji pomiarów

Czynnikiem najsilniej determinującym najnowszy pomiar koniunktury bankowej był wpływ epidemii na gospodarkę. Według Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich, wyniki badań wskazują na realny spadek ocen głównych aktywności klientów w placówkach bankowych, a prognozy, zarówno te bieżące, jak i wybiegające dalej w przyszłość, nie pozostawiają złudzeń, że w ciągu najbliższych miesięcy czeka nas dość pesymistyczny obraz całej gospodarki, zarówno jeśli chodzi o sytuację przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych.

– W sferze aktywności bankowej marcowy pomiar to niemal lustrzane odbicie wyników zarejestrowanych w lutym – wskazuje Krzysztof Pietraszkiewicz. – Z umiarkowanego optymizmu obserwowanego w minionych miesiącach weszliśmy w umiarkowany pesymizm, trudno bowiem jeszcze realnie ocenić wielowymiarowość i skalę konsekwencji, z jakimi przyjdzie się nam mierzyć w najbliższym czasie, oraz głębokość spowolnienia, które bez wątpienia nas czeka. W marcu Index PENGAB odnotował wartość -31,9 pkt., a w okresie miesiąca był niższy o 52,1 pkt., zaś w porównaniu do badań sprzed roku spadł o 60,7 pkt. (patrz wykres 1). Dr Marcin Idzik z firmy Kantar podkreśla, iż odnotowane wartości są najniższymi od początku realizacji pomiarów, tj. od marca 1993 r. – Znaczących spadków nie zanotowano jedynie w przypadku bieżącej aktywności klientów na rynku kredytów inwestycyjnych, a niewielki wzrost nastąpił w segmencie kredytów mieszkaniowych. We wszystkich pozostałych monitorowanych obszarach wystąpiły wyraźne spadki. Negatywne są także prognozy – zarówno trzymiesięczne, jak i sześciomiesięczne, bez wyjątku notują one dwucyfrowe spadki – zaznacza. Szczególnie negatywne są prognozy sześciomiesięczne sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: