Bankowość i Finanse | Prawo | Nowe regulacje podatkowe

BANK 2022/02

W wielu przypadkach, nowe regulacje będą neutralne dla sektora finansowego, choć można wskazać i wyzwania, np. te związane ze zmianami opodatkowania wynagrodzeń lub w zakresie podatku u źródła – uważa Paweł Skorłutowski, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte. Rozmawiali z nim Paweł Minkina i Karol Mórawski.

Fot. Deloitte

W wielu przypadkach, nowe regulacje będą neutralne dla sektora finansowego, choć można wskazać i wyzwania, np. te związane ze zmianami opodatkowania wynagrodzeń lub w zakresie podatku u źródła – uważa Paweł Skorłutowski, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte. Rozmawiali z nim Paweł Minkina i Karol Mórawski.

Nowe regulacje podatkowe, wprowadzane w ramach Polskiego Ładu, wpływają w istotny sposób na funkcjonowanie wielu branż. Czy sektor bankowy też musi liczyć się z kolejnymi wyzwaniami, a może wręcz przeciwnie, pojawią się szanse, wynikające ze zmian w obszarze prawa podatkowego?

– Na tle tego, co obserwujemy w innych segmentach rynku, wpływ Polskiego Ładu na funkcjonowanie banków jako podatników jest dość łagodny. Abstrahując od niejasności związanych z zaliczkami na podatek pobieranymi przez pracodawcę. Ocenia się, że w wielu przypadkach nowe regulacje będą neutralne dla sektora, choć można wskazać i wyzwania, choćby te związane ze zmianami opodatkowania wynagrodzeń lub w zakresie podatku u źródła. Równocześnie, można wskazać sytuacje, w których nowe regulacje fiskalne nie powinny być krytykowane przez instytucje finansowe. Przykładem może być podatek minimalny, który spółki prawa handlowego powinny płacić przy niskiej rentowności czy stracie, a który nie ma zastosowania wobec banków. Pozytywnie należy ocenić również uchylenie art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidujący ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych. Wprawdzie, jak dotąd, problem ten dotyczył tylko niektórych banków, ale po zmianach w Polskim Ładzie zostało to w całości wyeliminowane.

Przejdźmy do kwestii podatku u źródła. Czy w związku z nowymi zasadami w tej materii banki zmienią nastawienie wobec klientów, ale również i własne, wewnętrzne regulacje?

– Na chwilę obecną mamy do czynienia z dwoma stanowiskami i trudno przewidzieć, które z nich okaże się dominujące. Z jednej strony spotykamy się z podejściem biznesowym, że skoro nasi klienci nie chcą, by im potrącać podatek u źródła, to nie powinniśmy im utrudniać życia, by ten podatek musieli odzyskiwać sami. Równocześnie jednak pojawia się argument, że bank, nie pobierając podatku, bierze na siebie ryzyko związane z ewentualnymi zaległościami względem fiskusa. Dlatego też część instytucji przychyla się do tego, by dla własnego bezpieczeństwa pobierać podatek przy operacjach powyżej dwóch milionów złotych. Można się spodziewać, że banki będą bacznie obserwować, jak zachowają się inne podmioty na rynku. Regulacje fiskalne na początku wymuszają ostrożność, ale moim zdaniem, jeżeli banki zaczną pobierać podatek i pojawi się więcej postępowań o zwrot nadpłaty przez zagranicznych inwestorów, to może okazać się, że instytucje finansowe po wdrożeniu odpowiednich procedur i polityk należytej staranności zmienią swoje podejście.

Instrumentem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: