Bankowość i Finanse | Przedsiębiorczość | Wywiad | Działania csr i esg to nie marketing – to jeden z warunków rozwoju efektywnej gospodarki

BANK 2021/06

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest kolejnym narzędziem do promocji firmy, to coś znaczniej więcej. Im szybciej to zrozumiemy, tym efektywniej rozwijać będziemy gospodarkę. O zadaniach menedżerów, empatii przebijającej się przez wyniki finansowe, roli CSR i ESG w rozwoju przedsiębiorstw oraz szansach, jakie niosą nadchodzące w gospodarce zmiany, mówił dr hab. Piotr Wachowiak rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

Fot. SGH

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest kolejnym narzędziem do promocji firmy, to coś znaczniej więcej. Im szybciej to zrozumiemy, tym efektywniej rozwijać będziemy gospodarkę. O zadaniach menedżerów, empatii przebijającej się przez wyniki finansowe, roli CSR i ESG w rozwoju przedsiębiorstw oraz szansach, jakie niosą nadchodzące w gospodarce zmiany, mówił dr hab. Piotr Wachowiak rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

Panie profesorze, czy i jak na przestrzeni lat ewoluowało w Polsce pojęcie CSR, czyli w polskim tłumaczeniu społecznej odpowiedzialności biznesu? Brzmi ono dość współcześnie, jednak sama idea w Polsce jest znana już od blisko 200 lat.

– Zaczęło się od etyki. CSR był kojarzony z działaniami etycznymi, zgodnymi z prawem. I to jest podstawa. Jeśli tych wartości nie ma, to nie można mówić o CSR, ale też pamiętajmy, że jeżeli coś działa zgodnie z etyką i prawem, to nie znaczy, że jest społecznie odpowiedzialne. Po pierwsze, społeczna odpowiedzialność to znacznie więcej niż działanie zgodnie z prawem i zasadami etyki. To działanie na rzecz szeroko rozumianego otoczenia. Po drugie, to dobrowolne podejmowanie działań, a po trzecie – co dla mnie jest ważniejsze – te działania mają być bardziej korzystne dla społeczeństwa i środowiska, a nie tylko dla samej firmy. Bardzo mnie denerwuje porównywanie CSR-u do narzędzia promocji.

Z całym szacunkiem do promocji, która jest istotnym elementem, ale CSR to pewien ściśle określony sposób postępowania przedsiębiorstwa. Istnieją ciekawe strategie CSR-u i dobre raporty społeczne. Szczególnie cenię te, które są weryfikowane przez audytorów zewnętrznych. Wtedy mamy pewność, że dana firma realizuje swoje plany zgodnie z ideą, a dane umieszczone w raporcie są zgodne ze stanem faktycznym. Dodałbym jeszcze czwarty warunek – że te działania wykraczają poza standardową działalność firmy.

A jak w tym wszystkim wypada sektor bankowy, który od lat jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o działalność odpowiedzialną społecznie? Na początku pandemii banki mocno zaangażowały się we wsparcie służby zdrowia czy sektora edukacyjnego, ale to tylko jeden z kierunków prowadzonych aktywności. W nawiązaniu do pańskich słów, coraz częściej pojawiają się głosy bankowców, którzy zapowiadają np. zaprzestanie wspierania inwestycji czerpiących energię ze źródeł nieodnawialnych.

– Uważam, że sektor bankowy wypada na tle wszystkich przedsiębiorstw bardzo dobrze. Większość banków sporządza już stosowne raporty i to jest duży plus. Pytanie – dlaczego? Myślę, że na to wpływają dwa czynniki: inwestorzy i świadomość kadry menedżerskiej banków. A co do podanego przykładu, uważam, że to bardzo słuszne postępowanie, akurat w zmiany klimatyczne i ochronę środowiska powinniśmy się zaangażować wszyscy – tak świat nauki, edukacja, instytucje zaufania publicznego, jak i banki oraz media.

Swoje do zrobienia mają także instytucje publiczne…

– Nie chciałem wchodzić w politykę, bo CSR nie powinien być kojarzony z polityką, ale rzeczywiście czwartą stroną zaangażowaną w zmiany powinno być szeroko rozumiane środowisko polityczne. Dialog, wspólne działanie i troska o przyszłość byłyby motorem napędowym z ogromną pozytywną siłą oddziaływania. Gdybyśmy z czterech stron zaczęli o tym bardzo głośno mówić i działać, odnieślibyśmy pożądane rezultaty.

Wróćmy do działań CSR w wielu branżach na początku pandemii: czy dziś w obliczu wychodzenia z kryzysu i redukcji kosztów CSR będzie nadal tak istotny?

– Będzie, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: