Bankowość i Finanse. Regulacje: I ty zostaniesz prezesem?

BANK 2020/01

Kto ma szansę zasiąść we władzach banku? Ostateczną decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje Komisja Nadzoru Finansowego. W najbliższym czasie poznamy szczegółowe kryteria, na podstawie których regulator akceptuje kandydata do zarządu czy rady nadzorczej instytucji finansowych. Według KNF, upublicznienie wymogów wobec członków organów statutowych pozwoli na usprawnienie procesu ich wyłaniania.

Fot. peterschreiber.media/stock.adobe.com

Kto ma szansę zasiąść we władzach banku? Ostateczną decyzję w tej kwestii każdorazowo podejmuje Komisja Nadzoru Finansowego. W najbliższym czasie poznamy szczegółowe kryteria, na podstawie których regulator akceptuje kandydata do zarządu czy rady nadzorczej instytucji finansowych. Według KNF, upublicznienie wymogów wobec członków organów statutowych pozwoli na usprawnienie procesu ich wyłaniania.

Podstawowe warunki, które powinni spełniać chętni do objęcia stanowiska prezesa, pozostałych członków zarządu i rady nadzorczej banku, na gruncie ustawowym zostały sformułowane w sposób nader ogólny i nieprecyzyjny. Kluczowy w tej materii art. 22aa Prawa bankowego ogranicza się do stwierdzenia, iż przedstawiciele statutowych organów instytucji finansowej powinni dysponować stosowną wiedzą i umiejętnościami oraz doświadczeniem zawodowym niezbędnym do właściwego wypełniania funkcji. Członek władz banku powinien również dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków. „Odnosi się to w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw banku w sposób ostrożny i stabilny” – zapisano w ustawie. 

Prawo ogólne i niejasne

Nieco bardziej precyzyjne przesłanki znajdują się w art. 22b Prawa bankowego, określającym zakres danych kandydata, które rada nadzorcza banku musi przekazać do KNF celem uzyskania zgody na jego mianowanie. Znajdują się wśród nich m.in. informacje, czy dana osoba była karana sądownie lub też czy prowadzone jest przeciwko niej postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ale ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: