Bankowość i Finanse | Resolution | W interesie publicznym

BANK 2021/02

Uporządkowana likwidacja Idea Banku i przejęcie jego przedsiębiorstwa i zobowiązań przez Bank Pekao stanowi wydarzenie bezprecedensowe w historii polskiej bankowości komercyjnej. Na działania podjęte przez nadzór, w tym również wybór modelu resolution, miały jednakże wpływ doświadczenia towarzyszące wcześniejszemu zastosowaniu tej procedury w lokalnym sektorze finansowym. W największym skrócie, celem było jak największe zminimalizowanie ewentualnych negatywnych konsekwencji, tak dla wszystkich interesariuszy, jak i stabilności sektora bankowego.

Uporządkowana likwidacja Idea Banku i przejęcie jego przedsiębiorstwa i zobowiązań przez Bank Pekao stanowi wydarzenie bezprecedensowe w historii polskiej bankowości komercyjnej. Na działania podjęte przez nadzór, w tym również wybór modelu resolution, miały jednakże wpływ doświadczenia towarzyszące wcześniejszemu zastosowaniu tej procedury w lokalnym sektorze finansowym. W największym skrócie, celem było jak największe zminimalizowanie ewentualnych negatywnych konsekwencji, tak dla wszystkich interesariuszy, jak i stabilności sektora bankowego.

Skutki odczułaby cała gospodarka

Proces przymusowej restrukturyzacji Idea Banku, podobnie jak wcześniejsze działania nadzorcze wobec lokalnych instytucji finansowych, opiera się na przepisach, które weszły w życie z dniem 10 października 2016 r. Te zaś stanowią implementację do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), wprowadzonej jako konsekwencja kryzysu lat 2007–2011. Aby nie dopuścić do ponownego zmaterializowania się zjawiska „too big to fail banks”, czego konsekwencję z pewnością odczułaby cała gospodarka, ustanowiony został instrument w postaci resolution – uporządkowanej likwidacji banku, która na gruncie polskiego prawa zyskała miano przymusowej restrukturyzacji.

Mechanizm ma zastosowanie wtedy, kiedy sytuacja instytucji finansowej nie rodzi nadziei na uniknięcie upadłości przy użyciu standardowych działań nadzorczych, a dodatkowo uruchomienie procedury jest w interesie publicznym. Nieco mniejszym korektom poddano także same zasady gwarantowania depozytów. W kontekście dotychczasowych doświadczeń ze stosowaniem uporządkowanej likwidacji banków na gruncie polskim znaczenie ma przykładowo brak gwarancji wobec środków przechowywanych w banku przez instytucje publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Także i w przypadku przymusowej restrukturyzacji opartej na utworzonym przez BFG banku pomostowym samorządy oraz należące do nich jednostki organizacyjne mogły stracić znaczną część swych funduszy. Wydaje się, że fakt ten mógł mieć istotne znaczenie w wyborze takiej, a nie innej formy resolution wobec Idea Banku.

Decyzja musiała zapaść

Przedstawiciele polskiej branży finansowej dość zgodnie twierdzą, iż sytuacja finansowa Idea Banku w wielu obszarach nie pozwalała na dalsze prowadzenie działalności, a jej kontynuacja mogłoby doprowadzić do poważnego zagrożenia nie tylko dla klientów tej instytucji, ale i stabilności całego systemu bankowego w Polsce. Opinie te potwierdzają liczby, zaprezentowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 31 sierpnia 2020 r. kapitały Idea Banku kształtowały się na poziomie minus 482,8 mln zł, a zyski, wykazywane w ostatnich dwóch kwartałach ub.r. przez tę instytucję miały, zdaniem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: