Bankowość i Finanse | Spółdzielczość | Strategia spółdzielców z Malanowa na niepewny czas

BANK 2020/08

– Wierzę, że będzie jeszcze dobry czas dla naszej spółdzielczości, polskiej i lokalnej, realnie działającej w naszym środowisku społeczno-gospodarczym. Spółdzielczości solidarnej i zjednoczonej – podkreślił Jan Tygielski, prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie, przedstawiając sprawozdanie na tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli tej instytucji. Dziś, w dobie niepewności wywołanej pandemią, postępującą recesją i spadkiem stóp procentowych praktycznie do zera, apel ten nabiera szczególnego wymiaru.

Fot. Konrad Machowski

– Wierzę, że będzie jeszcze dobry czas dla naszej spółdzielczości, polskiej i lokalnej, realnie działającej w naszym środowisku społeczno-gospodarczym. Spółdzielczości solidarnej i zjednoczonej – podkreślił Jan Tygielski, prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie, przedstawiając sprawozdanie na tegorocznym Zebraniu Przedstawicieli tej instytucji. Dziś, w dobie niepewności wywołanej pandemią, postępującą recesją i spadkiem stóp procentowych praktycznie do zera, apel ten nabiera szczególnego wymiaru.

Globalny kryzys, jakiego właśnie doświadczamy, odcisnął piętno także na funkcjonowaniu lokalnych instytucji finansowych, i nie chodzi tu tylko o maseczki, które otrzymywali wszyscy uczestnicy malanowskiego zgromadzenia. Nietypowy przebieg miały chociażby zebrania grup członkowskich, odbywające się w marcu i kwietniu, a więc w okresie największej aktywności wirusa. Prezes banku przypomniał, że tradycyjną formę zastąpiły działania o charakterze informacyjno-konsultacyjnym. – Członkowie danej grupy członkowskiej w określonym oddziale mieli możliwość zapoznania się ze wszystkimi materiałami i projektami, a jednocześnie możliwość konsultowania drogą telefoniczną, esemesową bądź mailową. Przedstawione materiały zostały w odpowiedni sposób zaaprobowane przez uczestników poszczególnych grup członkowskich – wskazał Jan Tygielski.

Postępy epidemii sprawiły ponadto, że ambitne plany bankowców z Malanowa, w sprawie przyjęcia zmian statutowych musiały zostać odłożone, gdyż do przyjęcia takiej uchwały niezbędne jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Tymczasem w obecnej, kryzysowej sytuacji regulator miał zdecydowanie odmienne priorytety. W tak niełatwych uwarunkowaniach władze spółdzielni postanowiły w inny sposób zatroszczyć się zarówno o aktualnych, jak i nowych udziałowców. – W podziale nadwyżki bilansowej za rok ubiegły proponujemy dywidendę w wysokości 6%, co w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych stanowi wartość bardzo wysoką. W związku z tym zachęcamy do dalszego kupowania naszych udziałów, ponieważ jest to najlepsza lokata kapitału – zapewnił prezes banku.

Sprawdzony model zarządzania sposobem na rosnące koszty

Niekorzystne uwarunkowania makroekonomiczne, jakie zmaterializowały się wraz z wybuchem pandemii, to nie jedyny czynnik wpływający negatywnie na kondycję polskich instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych funkcjonujących w małych ojczyznach. Cała branża wciąż zmaga się z konsekwencjami procesu, określanego mianem regulacyjnego tsunami, którego widomym rezultatem jest sukcesywny rozrost sfery back office. – Tym obszarem zajmujemy się w coraz większym stopniu, w efekcie coraz mniej czasu mamy na działanie stricte rynkowe i pracę z klientami – nadmienił Jan Tygielski. Aby utrzymać się na rynku w dobie cyfrowej rewolucji, trzeba regularnie zwiększać nakłady na nowe technologie, w szczególności w obszarze bankowości elektronicznej i mobilnej, tego bowiem oczekuje od sektora finansowego coraz liczniejsze grono współczesnych klientów.

– Nasuwa się pytanie, jak w takich okolicznościach i przy tak potężnych kosztach funkcjonowania zarządzać bankiem, tak by był on w stanie osiągać wciąż pozytywne wyniki finansowe. Uważam, że, tak jak dotychczas, musimy realizować sprawdzony i efektywny model ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: