Bankowość i Finanse | Spółdzielczość – Zaproszenie do jubileuszowego rankingu Wyróżniające się Banki Spółdzielcze

BANK 2020/04

Szanowni Państwo, za nami XXIV edycje rankingu Wyróżniające się Banki Spółdzielcze. Mija zatem ćwierć wieku od momentu, kiedy po raz pierwszy z inicjatywy redakcji uhonorowaliśmy tych, którzy na tle wyników sektora jawili się jako liderzy.

Przez lata formuła przyznawania wyróżnień i kryteria oceny laureatów ulegały zmianie, tak jak przemianom podlegał sektor bankowości spółdzielczej, rynkowe otoczenie, wreszcie ład regulacyjny i oczekiwania klientów. Nie zawsze zmiany odpowiadały możliwościom i aspiracjom, czy obiektywnym uwarunkowaniom wynikającym z procesów makroekonomicznych, jakie dokonały się w gospodarce, a w pierwszym rzędzie w rolnictwie, przez lata stanowiącym domenę bankowości spółdzielczej, i jego szeroko pojętym otoczeniu. Zmieniał się kształt organizacyjny sektora, udział w rynku, konkurencyjność w obszarach, w których bankowość komercyjna uzyskała znaczące przewagi dzięki wsparciu kapitałowemu i know-how technologicznemu z zagranicy, wreszcie z racji efektu skali. Pomimo to tradycyjne wartości wspólnotowe, lokalny wymiar relacji oraz misyjność wyrażająca się wspieraniem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: