Bankowość i Finanse | Spółdzielczość – Zaproszenie do jubileuszowego rankingu Wyróżniające się Banki Spółdzielcze

BANK 2020/04

Szanowni Państwo, za nami XXIV edycje rankingu Wyróżniające się Banki Spółdzielcze. Mija zatem ćwierć wieku od momentu, kiedy po raz pierwszy z inicjatywy redakcji uhonorowaliśmy tych, którzy na tle wyników sektora jawili się jako liderzy.

Szanowni Państwo, za nami XXIV edycje rankingu Wyróżniające się Banki Spółdzielcze. Mija zatem ćwierć wieku od momentu, kiedy po raz pierwszy z inicjatywy redakcji uhonorowaliśmy tych, którzy na tle wyników sektora jawili się jako liderzy.

Przez lata formuła przyznawania wyróżnień i kryteria oceny laureatów ulegały zmianie, tak jak przemianom podlegał sektor bankowości spółdzielczej, rynkowe otoczenie, wreszcie ład regulacyjny i oczekiwania klientów. Nie zawsze zmiany odpowiadały możliwościom i aspiracjom, czy obiektywnym uwarunkowaniom wynikającym z procesów makroekonomicznych, jakie dokonały się w gospodarce, a w pierwszym rzędzie w rolnictwie, przez lata stanowiącym domenę bankowości spółdzielczej, i jego szeroko pojętym otoczeniu. Zmieniał się kształt organizacyjny sektora, udział w rynku, konkurencyjność w obszarach, w których bankowość komercyjna uzyskała znaczące przewagi dzięki wsparciu kapitałowemu i know-how technologicznemu z zagranicy, wreszcie z racji efektu skali. Pomimo to tradycyjne wartości wspólnotowe, lokalny wymiar relacji oraz misyjność wyrażająca się wspieraniem lokalnych inicjatyw w obszarze kapitału społecznego, pozwoliły utrzymać znaczącą pozycję na polskim rynku usług finansowych. Z czasem nadrobiono dystans w tak istotnych obszarach jak standaryzacja produktowa, biznes kartowy, bancassurance, a ostatnimi czasy bankowość internetowa i mobilna. Nową jakość w budowie wzajemnego zaufania i tworzeniu architektury bezpieczeństwa stanowiło powołanie Spółdzielczego Systemu Ochrony Instytucjonalnej (SSOI; ang. Institutional Protection Scheme – IPS) na poziomie obu zrzeszeń, który nie przypadkowo przecież również wybrał spółdzielczą formę własności jako optymalny model działania.

Tak jak zmieniała się bankowość spółdzielcza, zmianom i ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: