Bankowość i Finanse | Technologie – BIK | Rozwiązania antyfraudowe BIK

BANK 2021/02

Fraudy, zwłaszcza kredytowe, są dużym wyzwaniem w sektorze finansowym. Corocznie w BIK przeprowadzana jest analiza, której celem jest określenie skali tego zjawiska w polskich bankach. Analizowany jest wolumen i wartość kredytów, w przypadku których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż są to zobowiązania zaciągane bez intencji spłaty.

Fot. madedee/stock.adobe.com

Fraudy, zwłaszcza kredytowe, są dużym wyzwaniem w sektorze finansowym. Corocznie w BIK przeprowadzana jest analiza, której celem jest określenie skali tego zjawiska w polskich bankach. Analizowany jest wolumen i wartość kredytów, w przypadku których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż są to zobowiązania zaciągane bez intencji spłaty.

Rafał Bednarek
Wiceprezes Zarządu BIK SA, nadzoruje Pion Biznesu Bankowego i Detalicznego, odpowiada za rozwój biznesu z bankami, biznesu z klientami indywidualnymi, za zarządzanie danymi, obszar business intelligence oraz rozwój usług antyfraudowych.

Mówimy tutaj o takich kredytach, po zaciągnięciu których klient nie zapłacił nawet jednej raty lub trwale przestał regulować swoje zobowiązania wobec banku po zapłacie jednej lub dwóch rat. Oczywiście mogą w takim wypadku pojawić się jakieś przypadki losowe, jednak to raczej wyjątki od reguły. W zdecydowanej większości za takimi przypadkami od samego początku kryje się brak intencji zwrotu pożyczonych środków.

O fraudzie mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia z kredytem zaciąganym bez intencji spłaty. To tak, jakby ktoś poszedł do restauracji, zamówił obiad i od początku nie miał zamiaru za niego zapłacić. Wyniki tych analiz wskazują, że jedynie w portfelu kredytów dla osób fizycznych w bankach takich przypadków jest rocznie na ok. 600 mln zł. Doświadczenia minionych kryzysów i okresów spowolnienia wskazują ponadto, że w takich czasach jak obecne ryzyko wyłudzeń jeszcze wzrasta.

Sektorowe rozwiązanie antyfraudowe

Mając na względzie skalę wyzwania oraz znając antyfraudowe rozwiązania sektorowe na innych zaawansowanych rynkach, kilka lat temu postanowiono zbudować w BIK Platformę Antyfraudową. Jej fundamentem jest ścisła współpraca banków i innych pożyczkodawców w zwalczaniu fraudów kredytowych. Podobnie jak tradycyjna wymiana informacji o poziomie zadłużenia klienta i jego historii kredytowej poprzez BIK pomaga ograniczać bankom koszty ryzyka kredytowego, tak Platforma Antyfraudowa BIK i wymiana danych o osobach, dokonujących fraudów lub usiłujących wyłudzić kredyt lub pożyczkę, pomaga kredytodawcom skutecznie bronić się przed atakami z ich strony i stratami z powodu wyłudzeń. Cały mechanizm wbudowany w Platformę jest oczywiście bardzo złożony i bazuje na licznych regułach, danych, zaawansowanej analityce i rozpoznawanych ciągle, nowych schematach wyłudzeń, jednak ogólne przesłanie jest proste: „skuteczność dzięki współpracy”.

Fundament to szerokie współdziałanie w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom kredytowym, w której banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe, leasingowe wzajemnie się ostrzegają poprzez system antyfraudowy BIK o potencjalnych działaniach przestępców. Rozwiązanie to funkcjonuje na rynku od listopada 2017 r. Choć mówimy o początkowym okresie funkcjonowania Platformy Antyfraudowej, kiedy to stopniowo dołączały kolejne banki (obecnie uczestniczy w niej 13 podmiotów, a kilkanaście kolejnych realizuje projekty podłączeniowe), od momentu jej uruchomienia do chwili obecnej sektor finansowy uniknął już dzięki niej wyłudzeń o wartości ponad 300 mln zł. Platforma Antyfraudowa BIK potwierdziła już więc swoją skuteczność.

Ponadto, bazując na doświadczeniu, BIK przygotował analogiczną wersję Platformy Antyfraudowej dla firm faktoringowych, z racji innej podstawy prawnej – nie są one bowiem wskazane w art. 106d Prawa bankowego. W tym przypadku wymiana informacji o nadużyciach następuje tylko pomiędzy tymi firmami.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: