Bankowość i Finanse | Technologie | COVID-19 a data fabric i data collaboration – nowe trendy w obszarze zarządzania danymi

BANK 2020/08

Pandemia COVID-19 doprowadziła do zwiększenia wagi decyzji podejmowanych przy wykorzystaniu danych w instytucjach finansowych. Zakres wykorzystania narzędzi do zarządzania nimi stale się zwiększa, a organizacje poszukują sposobów na ich efektywną konsolidację, udostępnienie oraz wykorzystanie. Niemniej jednak przeszkody, takie jak silosy organizacyjne i brak integracji warstw technologicznych, utrudniają użytkownikom sprawne korzystanie z posiadanych zasobów.

Data science
Fot. stock.adobe.com/WrightStudio

Pandemia COVID-19 doprowadziła do zwiększenia wagi decyzji podejmowanych przy wykorzystaniu danych w instytucjach finansowych. Zakres wykorzystania narzędzi do zarządzania nimi stale się zwiększa, a organizacje poszukują sposobów na ich efektywną konsolidację, udostępnienie oraz wykorzystanie. Niemniej jednak przeszkody, takie jak silosy organizacyjne i brak integracji warstw technologicznych, utrudniają użytkownikom sprawne korzystanie z posiadanych zasobów.

James Musgrave
starszy konsultant, Capco

Aaron Choi
starszy konsultant, Capco

Podjęto zatem próbę rozwiązania powyższego problemu opartą na podejściu i technologii data fabric, które „przyspiesza analizę danych poprzez ich automatyczne przyjmowanie, porządkowanie, przygotowanie i integrację w celu usunięcia silosu danych”1. Pomimo postępu, jaki osiągnięto dzięki wprowadzeniu podejścia data fabric, następujące zagadnienia pozostały bez rozwiązania:

Ciągły rozwój technologii pozwala nam bardziej efektywnie zaadresować wyzwania związane z wymianą, ujednoliceniem i zarządzaniem danymi oraz wykorzystaniem grafów wiedzy (ang. Knowledge Graph).

Powyższe w połączeniu z podejściem data fabric można zdefiniować jako „współpracę w zakresie danych” (z ang. Data Collaboration). Taki sposób zarządzania danymi zwiększa możliwości użytkownika końcowego przy jednoczesnym zapewnieniu automatyzacji rozwiązań w zakresie integracji i dostępności. Jak zaznaczono na schematach, tradycyjna architektura rozwiązań do zarządzania danymi skupia się wokół ich wyodrębniania, przekształcania i ładowania (podejście ETL, z ang. Extract, Transform, Load) ze źródeł do hurtowni danych lub innych rozwiązań przystosowanych do zarządzania danymi niestrukturyzowanymi (z ang. data lake).

W koncepcji współpracy w zakresie danych wykorzystuje się podejście data fabric w celu wyeliminowania licznych technicznych niuansów, zapewniając użytkownikom znacznie szybszy i wydajniejszy dostęp do danych. Okoliczności towarzyszące pojawieniu się COVID-19 dodatkowo przyspieszyły implementację nowych technik zarządzania danymi.

Trendy w zarządzaniu danymi w 2020 r.

Najnowsze trendy w zarządzaniu danymi odzwierciedlają potrzebę większej liczby rozwiązań opartych na współpracy w zakresie danych. Firma Capco określiła pięć – opisanych poniżej – trendów, które będą stanowiły najważniejsze zagadnienia w dziedzinie zarządzania danymi w organizacjach świadczących usługi finansowe w 2020 r.

Wymiana danych

Agregatory danych podmiotów zewnętrznych nie są niczym nowym dla społeczności skoncentrowanych wokół usług finansowych. Jednak pandemia COVID-19 zapoczątkowała nową erę zwiększonej świadomości wartości danych. Dostawcy usług w chmurze, tacy jak Amazon Web Services, zapewniają obecnie pełny dostęp do powiązanych zbiorów danych w celu wspierania badań i rozwoju. Firmy takie jak Apple2 i Google3 również oferują bezpłatny dostęp do narzędzi umożliwiających analizę danych. Choć społeczność promująca otwarty dostęp do ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: