Bankowość i Finanse. Technologie: E-droga do urzędu jak do banku

BANK 2020/01

Cyfryzacja administracji publicznej postępuje w ślad za niezwykle szybką cyfryzacją polskich banków. Doświadczenia zarówno urzędników, jak i bankowców przeplatają się tu wzajemnie. Ich wymiana i współpraca wyjdą tylko na dobre obywatelom, będącym przecież interesantami jednych i drugich instytucji.

Fot. fizkes/stock.adobe.com

Cyfryzacja administracji publicznej postępuje w ślad za niezwykle szybką cyfryzacją polskich banków. Doświadczenia zarówno urzędników, jak i bankowców przeplatają się tu wzajemnie. Ich wymiana i współpraca wyjdą tylko na dobre obywatelom, będącym przecież interesantami jednych i drugich instytucji.

Gdy w październiku 2016 r. ówczesna minister cyfryzacji ogłosiła inaugurację projektu stworzenia jednej platformy internetowej – swego rodzaju bramy do instytucji publicznych i urzędów, można było przewidywać, że stanie się to zaczynem przyszłej rewolucji cyfryzacyjnej administracji państwowej. W tamtym czasie chodziło przede wszystkim o szersze upowszechnienie Profilu Zaufanego, mającego też walor podpisu elektronicznego. Z biegiem czasu udało się też stworzyć jednolitą platformę internetową dla rządu i podległych jednostek – swoistego dostępu do niemal wszystkiego, czego obywatel oczekuje od administracji. 

W jednym portalu, pod adresem https://www.gov.pl/, znajduje się ogromna baza informacji, porad oraz dokumentów istotnych tak dla osób prywatnych (obywateli), jak i przedsiębiorców oraz urzędników. Nie o wszystko można jeszcze wnioskować online, za pomocą Profilu Zaufanego, ale postęp jest ogromny. Trudno się oprzeć wrażeniu, że portal wygląda jak strona internetowa banku, dająca – po zalogowaniu – dostęp do usług bankowości elektronicznej, także tych niezwiązanych bezpośrednio z operacjami finansowymi. 

Jeden login do urzędów i banków

Rządowy portal gov.pl oraz uzupełniający go https://obywatel.gov.pl/uslugi-on-line zapoczątkowały określony kierunek myślenia i działań. Możliwość uwierzytelniania się tym samym loginem zarówno w banku, jak i na stronie dedykowanej danemu urzędowi, otworzyła – obowiązująca od 11 września 2018 r. – Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw, zwana też ustawą węzłową, bo dającą podwaliny do stworzenia Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Chodziło o zapewnienie Polakom dostępu do usług oraz do portali publicznych za pomocą tylko jednego loginu i hasła. 

W procesie przechodzenia z Polski papierowej do Polski cyfrowej kamieniem milowym stało się samo wprowadzenie tzw. publicznej aplikacji mobilnej. Taką apkę będzie można ściągnąć na smartfon. Rządowa aplikacja mObywatel dostępna jest na smartfony tak z systemem Android, jak i iOS. Dzięki usłudze mTożsamość, przy logowaniu się za pomocą Profilu Zaufanego lub logowaniu bankowym, można wyświetlić na ekranie smartfonu zdjęcie wraz z numerami dowodu osobistego, czyli wylegitymować się. Przez mObywatela można też wyrobić sobie e-legitymację szkolną czy studencką oraz uzyskać dostęp do dokumentów samochodu i okazywać je w razie potrzeby. Przykładem mDokumentu może być też karta miejska, czy Karta Dużej Rodziny. Możliwości poszerzenia aplikacji o nowe funkcje są duże. 

Rządową aplikację ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: