Bankowość i Finanse | Technologie – KDPW | Spektrum zastosowań sztucznej inteligencji jest bardzo szerokie

BANK 2020/09

Wywiad z Maciejem Trybuchowskim – prezesem zarządu KDPW i KDPW_CCP.

Fot. KDPW

Wywiad z Maciejem Trybuchowskim – prezesem zarządu KDPW i KDPW_CCP.

Skąd się wzięła potrzeba wykorzystywania AI w instytucjach finansowych?

– Pojęcie sztucznej inteligencji (artificial intelligence – AI) znane jest od wielu lat, jednak dopiero w ostatnich latach, w dobie znaczącego wzrostu mocy obliczeniowej komputerów w połączeniu ze zwiększającą się dostępnością i liczbą danych, stanęło ono w centrum zainteresowania świata biznesu, w tym także sektora finansowego.

Instytucje finansowe dysponują bardzo dużą liczbą danych, często wrażliwych, które są agregowane w wielu zbiorach. Analiza takich rozproszonych zbiorów tradycyjnymi metodami jest nieefektywna, praco- i czasochłonna. Dzięki AI dane te można wykorzystać biznesowo. Instytucje finansowe mogą w łatwy sposób profilować klientów, dostosowywać ofertę i ułatwiać podejmowanie decyzji. To z kolei pozwala na bardziej efektywne prowadzenie działalności biznesowej i większą sprzedaż produktów finansowych.

Jakie są obszary wykorzystywania AI w instytucjach finansowych?

– Nowe technologie wspomagają sektor finansowy, m.in. poprzez wykorzystanie przetwarzania w chmurze, cyfryzację i robotyzację procesów, zaawansowaną analizę danych, czy wreszcie wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji. Jest ona wykorzystywana praktycznie we wszystkich sektorach rynku finansowego: w bankowości, ubezpieczeniach i na rynku kapitałowym. Mechanizmy AI stosuje się przy tworzeniu prognoz giełdowych, wycenie aktywów, tworzeniu algorytmów inwestycyjnych. Już w 2017 r. ruszył pierwszy ETF, naśladujący kursy akcji kupowanych przez roboty. Ale AI służy także do oceny ryzyka kredytowego, analizy zachowań klientów, automatyzacji procesów biznesowych. Spektrum zastosowań sztucznej inteligencji jest zatem bardzo szerokie.

Obszarem, w którym banki wykorzystują technologię sztucznej inteligencji, są chatboty, czyli cyfrowi doradcy, którzy kontaktują się z klientami za pomocą wiadomości tekstowych lub głosowo i starają się odpowiedzieć na ich pytania bez udziału pracownika banku.

Jakie korzyści odnoszą instytucje finansowe dzięki AI?

– Wykorzystanie AI w biznesie to przede wszystkim ograniczenie wydatków, w tym kosztów wynikających z błędów ludzkich, poprawa efektywności i wydajności w organizacji czy wreszcie lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego. Pracownicy nie muszą być angażowani w żmudną, monotonną analizę danych, można zatem w pełni wykorzystać ich kreatywność.

Do korzyści związanych ze sztuczną inteligencją można zaliczyć m.in. możliwość oferowania klientom bardziej spersonalizowanych produktów i usług finansowych, czy też skuteczniejszego przetwarzania informacji związanych np. z wydawaniem decyzji kredytowych, zawieraniem umów i relacjami z klientami.

Z uwagi na specyfikę rynku finansowego, zastosowanie sztucznej inteligencji pozwala na lepsze zarządzanie procesami związanymi ze spełnianiem odpowiednich wymogów regulacyjnych, raportowaniu danych, czy przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy.

W badaniu „Artificial Intelligence in Banking and Risk Management”, przeprowadzonym przez SAS Institute oraz Global Association of Risk Professionals, ponad 80% firm z sektora finansowego dostrzegło pozytywne efekty implementacji AI.

Czy AI to przyszłość, jak technologia zmienia rynek finansowy, jak dzięki temu wyglądają kierunki rozwoju?

– Dzięki technologii produkty i usługi oferowane przez rynek finansowy staną się bardziej powszechne, tańsze i dostępne. Według raportu „Przyszłość sektora finansowego. Ewolucje i rewolucje”, opracowanego przez CFA Society Poland i Spot Data, postępująca cyfryzacja i automatyzacja oraz związany z tym spadek cen spotęgują erę inkluzywności w branży finansowej. Specjalistom łatwiej będzie zdobywać informacje na temat potrzeb i specyfiki grup docelowych produktów finansowych, dzięki czemu sektor będzie skuteczniej odpowiadał na ich potrzeby. Według szacunków ZBP, ok 90% Polaków powyżej 15. roku życia posiada konto bankowe. Z kolei z badań CBOS wynika, że aż 45% z nas nie posiada żadnych oszczędności. Istnieje zatem spora grupa potencjalnych klientów dla sektora finansowego.

AI i uczenie maszynowe doprowadzą także do tego, że usługi finansowe będą oferowane na większą skalę przez instytucje niebędące bankami. Wielu dostawców i usługodawców nowych technologii w ramach usług finansowych może zatem działać poza granicami obowiązujących regulacji i nie podlegać nadzorowi finansowemu. I to jest istotne wyzwanie dla branży i samego nadzoru.

Udostępnij artykuł: