Bankowość i Finanse | Technologie | Seniorzy w cyfrowym świecie finansów

BANK 2022/04

Cyfryzacja procesów społeczno-ekonomicznych stała się zjawiskiem powszechnym i nieodwracalnym. Szczególnie dotyczy to sektora finansowego. Mówi się nawet, że zmienia się on w sektor finansowo-technologiczny (fintech). Instytucje finansowe rozwijają nowoczesne usługi oparte na rozwiązaniach cyfrowych i równolegle ograniczają tradycyjne formaty, z których wciąż szeroko korzystają seniorzy. Takie podejście może sprzyjać wykluczeniu osób w wieku 60+ z udziału w rynku.

Cyfryzacja procesów społeczno-ekonomicznych stała się zjawiskiem powszechnym i nieodwracalnym. Szczególnie dotyczy to sektora finansowego. Mówi się nawet, że zmienia się on w sektor finansowo-technologiczny (fintech). Instytucje finansowe rozwijają nowoczesne usługi oparte na rozwiązaniach cyfrowych i równolegle ograniczają tradycyjne formaty, z których wciąż szeroko korzystają seniorzy. Takie podejście może sprzyjać wykluczeniu osób w wieku 60+ z udziału w rynku.

W nowoczesnych społeczeństwach starzenie się ludności stało się zjawiskiem, którego nie można pominąć. Jest to proces uniwersalny o charakterze globalnym, na co wskazują liczne badania społeczne.

Jak podaje ONZ, w roku 2019 po raz pierwszy w historii na całym świecie liczba osób w wieku 65 lat i więcej przeważała nad liczbą dzieci poniżej lat pięciu, a do 2050 r. co szósta osoba na świecie będzie miała powyżej 65 lat. Według tych danych, w roku 2019 osoby w tym wieku stanowiły 9% światowej populacji. Szacuje się, iż odsetek ten będzie rósł sukcesywnie, wynosząc odpowiednio 12% w 2030, 16% w 2050 i aż do 23% w 2100 r.

Biorąc pod uwagę powyższe tendencje, Instytut Polityki Senioralnej przeprowadził rozpoznanie wśród seniorów, poświęcone korzystaniu z tradycyjnych i nowoczesnych usług finansowych oraz sposobów i trendów używania cyfrowych usług finansowych. Oceniano również bariery, z jakimi mierzą się senioralni użytkownicy cyfrowej oferty.

Seniorzy odczuwają presję społeczną

Według raportu „Cyfrowe usługi finansowe a seniorzy”, co trzeci senior jest klientem więcej niż jednej instytucji finansowej i aż 11% z grupy 590 osób w wieku powyżej 60 lat zadeklarowało, że nie korzysta z usług żadnej instytucji finansowej. Seniorzy najczęściej wskazywali, iż są klientami dwóch instytucji. Odpowiedzi takiej udzieliło 28% respondentów.

W badaniu zapytano także o korzystnie z różnego typu urządzeń teleinformatycznych na co dzień. Według deklaracji, 94% seniorów korzysta z komputera, a 93% z telefonu typu smartfon. Znacząca grupa (38%) wciąż posiada telefon stacjonarny, a 10% nadal używa telefonów mobilnych typu klawiszowego. Urządzenia teleinformatyczne nowego typu, jak tablety czy smartwatche/smartbandy, nie cieszą się jeszcze powodzeniem w tej grupie. Z tych pierwszych korzysta niespełna co trzeci senior (29%), a z inteligentnego zegarka/opaski współpracujących ze smartfonem jedynie co dziesiąty.

Autorzy badania podkreślają, że korzystanie z technologii wcale nie musi oznaczać, że jest ona obecna we wszystkich możliwych obszarach życia. Stąd w badaniu zapytano również, czy seniorzy korzystają z urządzeń teleinformatycznych przy usługach finansowych. 91% badanych zadeklarowało, iż realizuje je za pomocą komputera, smartfonu czy też tabletu. Jedynie co dziesiąty badany senior nie korzysta z urządzeń technologicznych, realizując usługi finansowe.

Z badań wynika ró...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: