Bankowość i Finanse | Warte Odnotowania | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

BANK 2021/04

Nie tylko pandemia dominuje w artykułach czy wypowiedziach ekonomistów, doradców prezydentów oraz prezesów największych europejskich i światowych instytucji finansowych. Postanowiliśmy przybliżać naszym Czytelników sprawy i wydarzenia, o których wspominają.

Nie tylko pandemia dominuje w artykułach czy wypowiedziach ekonomistów, doradców prezydentów oraz prezesów największych europejskich i światowych instytucji finansowych. Postanowiliśmy przybliżać naszym Czytelników sprawy i wydarzenia, o których wspominają.

Optymista z EBC

Philip Lane, główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego i osoba powszechnie postrzegana jako mózg jego polityki monetarnej, w ostatnim wywiadzie dla „Financial Times” wskazał, iż tak według prognoz banku, jak i Komisji Europejskiej, PKB strefy euro powróci do poziomu z 2019 r. już w połowie 2022 r.

Kryzys wywołany pandemią nie jest podobny do globalnego kryzysu finansowego, kiedy to nastąpiła utrata produkcji na wiele lat. Cała logika ekstensywnej polityki fiskalnej i monetarnej polega na tym, że nie chcemy pogłębiać krótkookresowych strat poprzez brak zapewnienia wsparcia politycznego. Dzięki temu działaniu szkody dla gospodarki powinny być jak najmniejsze. Nie twierdzę, że długoterminowe straty są zerowe, ale są one stosunkowo ograniczone” – stwierdził.

Lane odniósł się także do Europejskiego Funduszu Odbudowy i Rozwoju, chwaląc jego długoterminowy charakter pozwalający nie tylko na wyjście z kryzysu, ale i zabezpieczenie procesu odbudowy.

„Obecnie w Europie mamy do czynienia z wyjątkową inicjatywą, do idei której może już przywykliśmy, ale jeśli cofniemy się do debaty z maja ub.r., to jest to naprawdę coś wielkiego. […] Bardzo ważnym jej elementem jest to, że światowa społeczność inwestorów zauważa, iż w przypadku dużego wspólnego wstrząsu Europa jest w stanie zareagować w sposób zapewniający wspólne wsparcie. Jest to zasadnicza rewizja światowych przekonań na temat trwałości i odpornoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: