Bankowość i Finanse | Wymiana Informacji – BIK SA | Innowacyjna Technologia i unikalny model biznesowy w Bik Api

BANK 2021/08

Rozwiązanie, które przyspiesza wymianę informacji kredytowej w sektorze bankowym.Zasadniczą funkcją bazy kredytowej BIK jest dostarczanie aktualnych informacji o klientach instytucji finansowych działających na rynku polskim. Ich źródłem może być wyłącznie instytucja współpracująca z BIK. Jest ona odpowiedzialna za przekazywanie do BIK informacji o wszystkich zobowiązaniach kredytowych swoich klientów – uczestniczy w ten sposób w szeroko rozumianym systemie wymiany informacji kredytowej I pożyczkowej w Polsce.

Rozwiązanie, które przyspiesza wymianę informacji kredytowej w sektorze bankowym.Zasadniczą funkcją bazy kredytowej BIK jest dostarczanie aktualnych informacji o klientach instytucji finansowych działających na rynku polskim. Ich źródłem może być wyłącznie instytucja współpracująca z BIK. Jest ona odpowiedzialna za przekazywanie do BIK informacji o wszystkich zobowiązaniach kredytowych swoich klientów – uczestniczy w ten sposób w szeroko rozumianym systemie wymiany informacji kredytowej I pożyczkowej w Polsce.

Dane dotyczące zobowiązań mają największą wartość wtedy, gdy wszyscy uczestnicy systemu wymiany informacji na bieżąco aktualizują dane:

 • o każdym nowym zobowiązaniu kredytowym oraz dane klientów
 • z nim powiązanych są przekazywane do bazy BIK w jak najkrótszym czasie od sfinalizowania umowy z klientem,
 • o zmianach wartości parametrów aktywnych zobowiązań kredytowych klientów oraz o zmianach w danych klientów,
 • informacje o zamykaniu lub pogarszaniu statusu spłaty aktywnych zobowiązań,
 • oraz przekazują korygowane aktualne I historyczne dane rachunku lub klientów z nim powiązanych, zgodnie z ich rzeczywistym
 • stanem w sytuacji zidentyfikowania niezgodności w bazie BIK.

Obecnie banki I instytucje pożyczkowe przekazują do biura informacji kredytowej dane o kredytobiorcach w postaci tzw. Wsadów informacyjnych dwa razy w tygodniu. W ten sposób instytucje finansowe wywiązują się z terminu siedmiu dni na przekazanie informacji do BIK w każdym przypadku zmiany danych dotyczących zobowiązania, wypełniając wymóg art. 105 Ust. 4I ustawy prawo bankowe (banki I instytucje finansowe obowiązane są do informowania biura o każdej zmianie zobowiązania wymagającej aktualizacji w BIK w ciągu siedmiu dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających aktualizację).

Sprawniej, szybciej, na bieżąco

Wymiana aktualnej informacji kredytowej jest wartością dla całego sektora, a usprawnia ją innowacyjne rozwiązanie BIK API.

To autorskie rozwiązanie biura informacji kredytowej, zaprojektowane w oparciu o wewnętrzne kompetencje I wiedzę ekspertów BIK z obszaru biznesowego oraz IT. Powstało na bazie wieloletnich doświadczeń we współpracy z sektorem bankowym. Jest wynikiem obserwacji trendów I kierunków rozwoju sektora finansowego oraz stosowanych rozwiązań w IT.

Rozwiązanie BIK to zbiór usług umożliwiających aktualizację online bazy BIK klient indywidualny w obszarze podstawowych danych o nowym zobowiązaniu klienta natychmiast po udzieleniu finansowania danemu kredytobiorcy oraz pobranie raportu BIK zawierającego dane o nowo otwartych rachunkach.

Zarządzanie w ramach BiK APi pozwala na sprawne przekazywanie i aktualizowane danych kredytowych swoich klientów oraz pobieranie informacji przekazanych przez uczestników systemu wymiany informacji kredytowej. 

W ramach BiK APi w 2020 r. Udostępniono możliwość przekazywania:

 • Rachunkó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: