Bankowość i Finanse | Zapowiedź Raportu | Polska gospodarka i bankowość w okresie pandemii

BANK 2020/09

Fot. Nuthawut/stock.adobe.com

Ostanie miesiące przynoszą liczne pytania natury gospodarczej i ekonomicznej. Pandemia COVID-19 może stanowić punkt zwrotny w działalności wielu przedsiębiorstw na całym świecie. Można powiedzieć, że dla wybranych gałęzi jest to wręcz nowe rozdanie, zdecydowanie bardziej zmieniające realia gospodarcze niż kryzys lat 2007–2009. Transformacja cyfrowa, komunikacja, transport, usługi zdrowotne to tylko część z palety branż, w których struktury i strategie biznesowe będą wymagały redefinicji. Pojawiają się także nowe wyzwania technologiczne, ekologiczne, informatyczne czy mieszkaniowe.

Na podstawie aktualnych danych rynkowych można wnioskować, że pandemia w mniejszym wymiarze spowolniła tempo rozwoju Polski niż innych gospodarek europejskich. Z drugiej jednak strony – w najbliższych latach przyjdzie nam zmierzyć się z rosnącym bezrobociem, które przybliży nas do państw z potencjalnie wysokim jego poziomem. Równie niepokojące są wskaźniki dotyczące wzrostu cen – prawdopodobnie wzrost inflacji w naszym kraju już w 2021 r. będzie jednym z najwyższych notowanych w Europie. Badania i opinie ekspertów przeprowadzone w sierpniu br. wskazują także, że skutki pandemii dla polskiej gospodarki należy szacować w perspektywie wieloletniej, zaś w szerokich analizach zamian zachodzących w przemyśle na rozwój Polski warto skupić się na najbliższych latach.

W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na sektor bankowy. Problemy krajowej bankowości środowisko w ostatnich latach sygnalizowało wielokrotnie. Obecnie zagrożenia te dotykają krajową bankowość ze zdwojoną siłą. Niska rentowność naszych banków, wzrost poziomu kredytów nieregularnych i możliwe problemy na rynku kredytowym, skala nakładanych obciążeń fiskalnych i wprowadzanych ograniczeń regulacyjnych – to tylko wybrane negatywne zjawiska, z którymi mamy do czynienia dziś i będziemy mieli do czynienia w przyszłości. Wiele przemawia za tym, że w perspektywie najbliższych lat sektor bankowy w Polsce będzie zmniejszał swój potencjał, a inwestycje w banki mogą zostać ograniczone. To szczególnie niepokojące w kontekście narastającej potrzeby wspierania przez te instytucje rozwoju gospodarczego, a także ewolucji obszarów nowych technologii, których europejskim liderem na przestrzeni ostatnich lat była właśnie polska bankowość. By krajowa gospodarka mogła dalej się rozwijać, należy nieustannie poszukiwać nowych kierunków wzrostu, wzmacniać posiadany potencjał ekonomiczny oraz ograniczać obszary ryzyka, które mogą przyczynić się do powstania kryzysów. W tym zakresie warto więc zwrócić uwagę na nowe obszary, które w świecie po COVID-owym mogą wpływać na polską gospodarkę i warunkować jej szybszy wzrost lub wprost przeciwnie – przyczynić się do jej stagnacji.

W kolejnym wydaniu „Miesięcznika Finansowego BANK” przedstawimy Państwu raport, w którym znajdą się próby odpowiedzi na pytania odnoszące się do kierunku rozwoju gospodarczego naszego kraju w perspektywie najbliższych lat. Materiał stanowić będzie próbę umiejscowienia Polski na nowym gospodarczym tle, wskazywać potencjalne kierunki rozwojowe oraz obszary, w których krajowa gospodarka może uzyskać przewagi konkurencyjne. Zachęcamy do zapoznania się z październikowym wydaniem i analizą przygotowanego dla Państwa raportu specjalnego.

Udostpnij artyku: