Bankowość korporacyjna Banku Pekao: najwyższy zysk brutto w sektorze w I półroczu 2019 r.

Z rynku

Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wartość portfela kredytów brutto dla przedsiębiorstw Banku Pekao S.A. przekroczyła 77 mld zł i była o 8 proc. wyższa niż rok wcześniej, a uwzględniając kluczowe kredyty korporacyjne - o 10 proc. wyższa. Dzięki temu, Pekao osiągnęło najwyższy zysk brutto segmentu korporacyjnego w polskim sektorze bankowym. Do nowych klientów korporacyjnych trafiło 1,5 mld zł finansowania, a kwotą 2 mld zł sfinansowano nowe projekty samorządowe.

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wartość portfela kredytów brutto dla przedsiębiorstw Banku Pekao S.A. przekroczyła 77 mld zł i była o 8 proc. wyższa niż rok wcześniej, a uwzględniając kluczowe kredyty korporacyjne - o 10 proc. wyższa. Dzięki temu, Pekao osiągnęło najwyższy zysk brutto segmentu korporacyjnego w polskim sektorze bankowym. Do nowych klientów korporacyjnych trafiło 1,5 mld zł finansowania, a kwotą 2 mld zł sfinansowano nowe projekty samorządowe.

Na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wartość portfela kredytów brutto dla przedsiębiorstw @BankPekaoSA przekroczyła 77 mld zł i była o 8 proc. wyższa niż rok wcześniej #BankPekao #kredyty #firmy

– Mamy kompetencje na polskim i międzynarodowym rynku w zakresie finansowania dużych, złożonych transakcji oraz finansowania specjalistycznego – fuzji i przejęć, finansowania strukturalnego czy wykupów lewarowanych. To pozwala nam utrzymywać i umacniać pozycję lidera w bankowości korporacyjnej. Naszą mocną stroną jest również bankowość transakcyjna, trade finance i usługi powiernicze. We wszystkich tych obszarach wypracowujemy konsekwentne wzrosty. Nie tylko zapewniamy bieżące finansowanie rozwoju polskich firm, ale też wspieramy ich ekspansję międzynarodową – mówi Tomasz Styczyński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący działalność Pionu Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

Udział w największych transakcjach w Polsce

Pekao nie tylko miało najwyższy zysk brutto bankowości korporacyjnej wśród banków w Polsce, ale i jeden z najwyższych wolumenów depozytów klientów korporacyjnych. Te liczby to między innymi zasługa udziału w finansowaniu największych na polskim rynku transakcji i przedsięwzięć. Wśród transakcji, które kredytował Bank Pekao, znalazło się m.in. finansowanie budowy najwyższego kompleksu biurowego w Unii Europejskiej – VARSO, zakup hotelu Sheraton w Warszawie przez Patron Capital Partners, finansowanie eksploatacji złóż na Morzu Norweskim przez Grupę Lotos, refinansowanie dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa czy budowa największej farmy wiatrowej w Polsce.

Czytaj także:  Michał Krupiński: Bank Pekao mierzy w osiągnięcie 500 tys. nowych rachunków w 2019 r. >>>

Lider na rynku obligacji korporacyjnych

Pekao utrzymało pozycję niekwestionowanego lidera rynku średnioterminowych emisji obligacji dla przedsiębiorstw przeprowadzonych na polskim rynku w pierwszej połowie 2019 r., zwiększając swój udział do 40 proc. Bank uczestniczył we wszystkich największych benchmarkowych emisjach korporacyjnych, w tym dla spółek z branży energetycznej, wydobywczej, deweloperskiej i telekomunikacyjnej.

Na koniec II kwartału 2019 r. Pekao posiada ponad 20-proc. udział w rynku wyemitowanych nieskarbowych papierów dłużnych ogółem, w tym 21 proc. w segmencie organizacji emisji obligacji korporacyjnych, 24 proc. w segmencie organizacji papierów dłużnych banków oraz 23 proc. w organizacji emisji obligacji komunalnych. Za swoje osiągnięcia na rynku obligacji w Polsce Bank Pekao był kilkukrotnie nagradzany przez GPW, w tym m.in. za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2018 r.

Czytaj także: Pekao: 582,11 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r. Bank mierzy w osiągnięcie 500 tys. nowych rachunków w tym roku >>>

Samorządy z finansowaniem od Pekao

Bank Pekao utrzymuje pozycję lidera w zakresie obsługi i finansowania polskiego sektora publicznego. W tym obszarze ważną część stanowi finansowanie projektów i inicjatyw na poziomie samorządów, na które w pierwszym półroczu 2019 bank przeznaczył ponad 2 mld zł. Łączna wartość finansowania największych projektów sektora publicznego przekroczyła w ciągu ostatnich sześciu lat 24 mld zł, co przyczyniło się
do poprawy jakości życia lokalnych społeczności.

Rekordowe dynamiki w faktoringu i leasingu

Pekao ma również dla firm kompleksową ofertę w zakresie faktoringu i leasingu, która cieszy się ich uznaniem. W pierwszym półroczu 2019 r. bank odnotował w faktoringu dochody o 45 proc. wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, zaś średni wolumen był o 60 proc. wyższy. Dwucyfrowa była również dynamika wzrostu w dochodach z leasingu (+19 proc. r/r) przy szybko rosnącym średnim wolumenie (+26 proc. r/r). Aż 75 proc. tego wolumenu zostało wygenerowane przez średnich klientów korporacyjnych (MID). To m.in. dlatego segment ten jest jednym z priorytetów prowadzonego przez Pekao projektu „Client Value Management” (Korporacja 2.0). Celem projektu jest wzmacnianie relacyjności biznesu, indywidualnego podejścia do klienta i oferty produktów w bankowości korporacyjnej.

Ekspansja zagraniczna dzięki Pekao

Ważnym obszarem bankowości korporacyjnej w Banku Pekao jest wsparcie przedsiębiorstw w ekspansji zagranicznej. Bank nawiązał współpracę z PolChambers (Polskimi Izbami Handlowymi za Granicą) oraz kontynuował kooperację z BGK i KUKE tworząc dla firm dopasowane i często innowacyjne produkty, pozwalające wyjść poza polski rynek. Na początku roku Bank Pekao otworzył linię gwarancyjną dla stoczni Crist z gwarancjami KUKE, później prefinansował kontrakt eksportowy polskiej firmy na budowę tłoczni gazu w Estonii, a w maju udzielił finansowania zagranicznemu nabywcy pociągów polskiej Pesy. Konsekwentny rozwój widać również w zakresie obsługiwanych transakcji: liczba obsługiwanych płatności importowych wzrosła o 10 proc. (6,5 proc. wartościowo), zaś eksportowych wzrosła o 29 proc. (18 proc. wartościowo).

Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: