Bankowość: Ocena zdolności kredytowej

NBS 2017/11

Jedną z najbardziej niebezpiecznych rzeczy dla konsumenta, któremu bank odmówił udzielenia kredytu, jest pożyczenie gotówki w parabankach i firmach funkcjonujących w internecie. Choć wydaje się to najprostszym rozwiązaniem, to może prowadzić do wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Skoro ktoś nie był w stanie spłacić bankowego zobowiązania terminowo, to czy będzie płacił na czas drogą pożyczkę w parabanku?

Monika Skolimowska

Z raportu UKNF o sytuacji banków w 2016 r. wynika, że jakość portfe­la kredytowego pozostaje relatywnie stabilna. Kredyty konsumpcyjne opóźnio­ne w spłacie powyżej 30 dni wyniosły wtedy 18,4 mld zł i były o 0,6 mld zł wyższe w po­równaniu do 2015 r. Natomiast kredyty miesz­kaniowe opóźnione w spłacie powyżej 30 dni stanowiły 2,8% portfela kredytowego, czyli 11,1 mld zł i były wyższe o 0,9 mld zł w porów­naniu do 2015 r.

Przez zdolność kredytową rozumie się moż­liwość do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umo­wie. Jest ona szacowana m.in. na podstawie źró­dła i wysokości dochodów, kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, zobowiązań ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: