Bankowość: Opłaty na BFG czy systemowe koszty stabilizacji sektora bankowego

NBS 2016/02

Powołanie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego mocą ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. było m.in. wyrazem konsensusu organów państwa i środowiska bankowego w kwestii przeciwdziałania kryzysowi, jaki zagrażał transformowanemu systemowi bankowemu w Polsce, a nadto zobowiązań wynikających z układu stowarzyszeniowego.

Jan Szambelańczyk

Konsensus ten obejmował nie tylko przyzwolenie na utworzenie instytucji gwarantującej depozyty w bankach i sukcesywne wycofywanie gwarancji Skarbu Państwa dla wkładów oszczędnościowych ludności w niektórych bankach, w tym wszystkich spółdzielczych, ale także partycypację Ministra Finansów i Narodowego Banku Polskiego w kapitalizacji BFG. Najpierw w formie wniesienia wpłat na fundusz statutowy, potem zaś udział NBP w opłatach na fundusz pomocowy (do 50%) oraz traktowanie opłat rocznych, a także wykorzystanego funduszu ochrony środków gwarantowanych jako kosztów uzyskania przychodów banków. Pomimo tej początkowej partycypacji utworzenie BFG oznaczało solidarnościowy charakter ochrony deponentów przez podmioty systemu gwarantowania w przypadku upadku banków, ale także wsparcie procesów sanacji tych spośród członków, którzy znaleźli się ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: